ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

42ος


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ

2 0 1 9

Στο Εθνικό Ωδείο

ΑΚΡΟΑΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΙΟΥ 2019

 

 


1. ΒΙΟΛΙ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(‘Οριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 

1. Μία άσκηση από:
H. KAYSER : έργο 20 ή J. DONT : έργο 37
2. A. VIVALDI : Α’ μέρος από ένα κοντσέρτο.
3. Ένα έργο από:
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.2 έργο 13 σε Σολ μειζ. (Α΄ή Γ’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.5 έργο 22 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.7 έργο 25 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. SEITZ: Κοντσέρτο αρ.4 έργο 15 σε Ρε μειζ. (Α’ μέρος)
FR. DRDLA: Κοντσέρτο έργο 225 σε λα ελ. (Α’ μέρος)
O. RIEDING: Κοντσέρτο έργο 7 σε μι ελ. (Α’ μέρος)

 

(ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μία άσκηση από : R. KREUTZER ή F. FIORILLO
2. G.F. HANDEL : Τα δύο πρώτα μέρη μίας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:

 

Αρ. 1 σε Λα μείζ.
Αρ. 2 σε Σολ μείζ.
Αρ. 3 σε Φα μειζ.
Αρ. 4 σε Ρε μείζ.
Αρ. 5 σε Λα μείζ.
Αρ. 6 σε Μι μείζ. (Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS).

 

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

G.B. VIOTTI : αρ. 22 σε λα ελ.
G.B. VIOTTI : αρ. 23 σε Σολ μειζ.
C.A. BERIOT : αρ. 7 έργο 76 σε Σολ μειζ.
C.A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9 έργο 104 σε λα ελ.
R. KREUTZER: αρ. 13 σε Ρε μειζ.
P. NARDINI : σε μι ελ .
P. RODE : αρ. 7 σε λα ελ.

 

(ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 17 ετών)

 

1. Μία άσκηση από:

 

R. KREUTZER ή F. FIORILLO ή P. RODE
2.Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
W.A.MOZART : αρ.3 Κ.216 σε Σολ μειζ. ( με cadenza )
W.A.MOZART : αρ.4 Κ.218 σε Ρε μειζ. ( με cadenza )
W.A.MOZART : αρ.5 Κ.219 σε Λα μειζ. ( με cadenza )

 

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

G. B. VIOTTI : αρ. 23
C. A. BERIOT : αρ. 7
C. A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9
R. KREUTZER : αρ.13
P. NARDINI : σε μι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 

1. J.S. BACH Από την Παρτίτα αρ. 2 σε ρε ελ, Allemande ή Courante .
2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

H. WIENIAWSKI :αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
 M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ.
 E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
 F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
 C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ. (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας.
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του W.A.MOZART, F. SCHUBERT ή L.v.BEETHOVEN. (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών )

 

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί μία από
τις παρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ.
Siciliano & Presto.
Παρτίτα: αρ. 1 BWV 1002 σε σι ελ. : Sarabande & Double
Παρτίτα : αρ. 2 BWV 1004 σε ρε ελ. : Allemande & Courante ή
Sarabanda & Giga.

 

2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

 

H. WIENIAWSKI : αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
  M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ.
  E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
  F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ (ή άλλου, αντιστοίχου ή
μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

 

3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του MOZART, SCHUBERT
ή BEETHOVEN.
(η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

 

4. PUGNANI-KREISLER: Prélude & Allegro ή αντίστοιχης δυσκολίας έργο.

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές:

 

Σονάτα αρ.1 BWV 1001 σε σολ ελ. : Adagio & Fuga
Σονάτα αρ.2 BWV 1003 σε λα ελ. : Grave & Fuga
Σονάτα αρ.3 BWV 1005 σε Ντο μειζ. : Adagio & Fuga
Παρτίτα αρ.2 BWV 1004 σε ρε ελ. : Chaconne

 

2. N. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί.
3. Ενα δεξιοτεχνικό έργο . Ενδεικτικά αναφέρονται :

 

C. SAINT-SAENS : Rondo Capriccioso
C. SAINT-SAENS : Havanaise
WIENIAWSKI : Polonaises σε Ρε μειζ. & Λα μειζ.
SARASATE : Introduction & Tarantelle .
SARASATE : Carmen Fantasy
RAVEL : Tsigane κ.α.

 

4. Τα Α’ & Β’ μέρη κοντσέρτου όπως :

 

P. TSCHAIKOWSKI : έργο 35
J. BRAHMS: έργο 77
J. SIBELIUS: έργο 47 
F. MENDELSSOHN: έργο 64
S. PROKOFIEV: αρ.1, έργο 19
 S. PROKOFIEV : αρ.2, έργο 63
A.DVORAK : έργο 53 
 L.v.BEETHOVEN : έργο 61, κ.α. αντίστοιχης δυσκολίας .

 

Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, φωτοτυπία
του μέρους του βιολιού & του κοντσέρτου .

 

2. ΒΙΟΛΑ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)
1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο ασκήσεων του MAZAS.
2. G.P. TELEMANΝ : To 1o ή το 3ο μέρος του κοντσέρτου .

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS. 
2. G.P.TELEMANΝ :Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου.
3. G.F. ΗAENDEL : Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (Α’ μέρος).

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 16 ετών) 

 

1. Ενα από τα CAPRICES του FIORILLO ή του CAMPAGNOLI.
2. J.H.HUMMEL: Fantasie για βιόλα και πιάνο ή
C.M.ν.WEBER: Andante e rondo ungarese.
3. J.C. BACH : ( διασκευή CASADESUS) A΄ μέρος 

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 

1. J.S.BACH : Δύο μέρη από την πρώτη Σουίτα.
2. Η. VIEUXTEMPS : Elegie.
3. Ένα από τα 24 Caprices για βιολί (μεταγραφή για βιόλα) Rode, Pierre

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος) :

 

(όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. J.S.BACH :Την 3η ή την 5η από τις Σουίτες.
2. F.SCHUBERT :To πρώτο μέρος από τη σονάτα « Arpeggione» ή
R. SCHUMANN :Τα δύο πρώτα μέρη από τα « ΜΑRCHENBILDER». 
3. Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του J.STAMITZ ή του F.HOFFMEISTER.

 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

 

1. Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της επιλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:
Μ. ΒRUCH: Kol Nidrei , έργο 47 ή G. ENESCO :Konzertstück .
2. J.BRAHMS : To πρώτο μέρος από τις σονάτες, έργο 120 αρ.1 σε φα ελ.
ή έργο 120 αρ.2 σε Μι υφ. μειζ.
3. Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:
 BELA BARTOK - P. HINDEMITH & W. WALTON

 

3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ.8,14,15,21)
ή J.DOTZAUER "113 STUDIES" (αρ.22,24,35)

 

2. Ένα έργο από:
Β.MARCELLO :Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α'& Β΄μέρη)
Β.MARCELLO :Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' & Β' μέρη)
Β.MARCELLO :Σονάτα σε μι ελ. (Α' & Β' μέρη)
G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 5 σε ρε ελ. (Α' μέρος)
G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 4 σε Σολ μειζ.(Α' μέρος)

 

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ. 37) ή
J.DOTZAUER "113 Studies" (αρ.41,43,46,69)

 

2. Ένα έργο από :
G.ECCLES : Σονάτα σε σολ ελ. (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
A.VIVALDI : Σονάτα αρ.6 σε Σι υφ. μειζ. (Γ' & Δ' μέρη )
G .SAMMARTINI : Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α' & Β' μέρη)

 

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 

(Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 

1. Μια άσκηση από :
J. DUPORT: (αρ. 6, 7)
D. POPPER: έργο 73 (αρ. 1 ,6)
A. PIATTI : έργο 25 (αρ.1)

 

2. Ένα έργο από :
G. SAMMARTINI: Σονάτα σε Σολ μειζ. (Β' & Γ' μέρη)
A. CAPORALE: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' & Β΄ ή Γ' & Δ' μέρη)
J. BREVAL: Σονάτα σε Σολ μειζ . (Α' μέρος)

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(Όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 

1. Ένα έργο από :
C. SAINT-SAENS : Ο Κύκνος
S. RACHMANINOFF: Vocalise, έργο 34
P. TCHAIKOVSKY : Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 2
D. DRAGATAKIS : Νανούρισμα

 

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :
C. SAINT-SAENS : Allegro Appassionato, έργο 13
D.GOENS : Scherzo, έργο 12
F. SCHUBERT : Η μέλισσα
L.BOCCHERINI : Rondo σε Ντο μειζ.
D. POPPER : Hungarian Rhapsody, έργο 68

 

3. Ένα έργο από:
J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Α'μέρος & Cadenza)
C. SAINT-SAENS: Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ. 1, έργο 33 (Α' μέρος)
L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Σι υφ. μειζ. (Α' μέρος & Cadenza του
L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος)

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 

('Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. Ένα έργο από :
G. FAURE : Elegie
G. FAURE : Après un rêve
E. GRANADOS : Intermezzo
P. TCHAIKOVSKY: Συλλογισμός

 

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :

 

G. FRESCOBALDI : Toccata
D. POPPER : Tarantella, έργο 33
C. DAVIDOV : At the Fountain, έργο 20
N.RIMSKY- KORSAKOV : Flight of the Bumble-bee
D. POPPER : Elfentanz, έργο 39

 

3. Ένα έργο από:

 

J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Γ' μέρος)
E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Α' μέρος)
C. SAINT-SAENS : Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ.1, έργο 33 (Β' & Γ' μέρη)
D. SHOSTAKOVICH: Κοντσέρτο σε Μι υφ. μειζ. αρ.1, έργο 107 (A' μέρος)

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

('Οριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S.BACH : 6 Suites Solo (ένα Prélude και μια Gigue)
2. Ένα έργο από:
J. BRAHMS : Σονάτα σε μι ελ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη )
L. van BEETHOVEN: 5 Σονάτες (Α' μέρος μίας από αυτές)
D.SHOSTAKOVICH: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' μέρος)
S. PROKOFIEV : Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' μέρος)
R. STRAUSS : Σονάτα σε Φα μειζ. (Α' μέρος)

 

3. Ένα έργο από:
E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Β' & Γ' μέρη)
E. ELGAR : Κοντσέρτο σε μι ελ.
(Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
A. DVORAK: Κοντσέρτο σε σι ελ. ( Α' ή Γ' μέρος)
J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη)

 

4. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

 

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (junior)

 

( Έως 9 ετών ) Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.
(Έως 12 ετών) . Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β1, έως 14 ετών)

 

Άσκηση αρ. 2 από το 1ο τεύχος : OTTO RUEHM ,''Progressive Etuden fuer Kontrabass'' ,
εκδόσεις DOBLINGER.
BENEDETTO MARCELLO:Sonata no 2 in E minor (A' καιΒ' μέρος) ή (Γ' καιΔ' μέρος).
ANTONIO CAPUZZI:Concerto per Contrabasso in F major(Α' μέρος).

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2, έως 16 ετών)

 

Άσκηση αρ. 10 από JOSEPH HRABE -86 ETUDES .
WILLEM DE FESCH : Sonata in F-major( A' και Β' μέρος ).
DOMENICO DRAGONETTI: ANDANTE E RONDO.

 

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1, έως 19 ετών)

 

Άσκηση αρ.17 (TempodiPolacca) από FRANZSIMANDL-30 ETUDES.
HENRY ECCLES SONATA
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: KONZERT IN E-DUR
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2, έως 23 ετών )

 

J.S.BACH : Gambensonate Nr2 ,in D-dur.
DAVID ELLIS :Sonata for Unacompannied Double Bass,opus 42.
Ένα εκ τωνΚοντσέρτων :SERGE KOUSSEVITZKY: Concerto for Double Bass ,opus 3, (1ο μέρος & 2ο μέρος).
LARS-ERIK LARSSON : Concertino for Double Bass,opus 45 ,No11.

 

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (έως 35 ετών)

 

J.S.BACH : Praeludium from the Cello Suite Nr2 in d moll, BWW 1008.
PAUL HINDEMITH: Sonate fuer Kontrabass (1ομέρος & 2ο μέρος).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Concertino for Kontrabass and Orchestra,(το 2o μέρος: ''CANTILENA'').
GIOVANNI BOTTESINI : Elegie in D

 

ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΤΣΕΡΤΩΝ:

 

G.BOTTESINI: Concerto per Contrabasso no2 , in Si minore.(1ο μέρος με Cadenza) ή (3ο μέρος).
J.B.VANHAL: Konzert in D-dur.(1o μέρος με Cadenza & 2ο μέρος με Cadenza).
NINO ROTA: Divertimento concertante per Contrabasso e Orchestra
(1ο μέρος & 2ο μέρος) ή (3ο μέρος & 4ο μέρος).

 

*

 

 

40στός

 ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ
 2017

Σάββατο, 6 Μαϊου 2017

*


1. ΒΙΟΛΙ

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"                                                             

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(‘Οριο ηλικίας έως και 12 ετών)

1. Μία άσκηση από:
   H. KAYSER :  έργο 20  ή    J.  DONT :   έργο 37
2. A. VIVALDI : Α’ μέρος από ένα κοντσέρτο. 
3. Ένα έργο από:
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.2  έργο 13  σε  Σολ μειζ.   (Α΄ή Γ’ μέρος) 
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.5  έργο 22  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος) 

    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.7  έργο 25  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος)   
    FR. SEITZ:   Κοντσέρτο  αρ.4  έργο 15  σε  Ρε μειζ.     (Α’ μέρος)
    FR. DRDLA: Κοντσέρτο  έργο 225  σε λα ελ.               (Α’ μέρος)
   
    O. RIEDING: Κοντσέρτο  έργο 7  σε μι ελ.                  (Α’ μέρος)

    (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μία άσκηση από :  R. KREUTZER ή   F. FIORILLO 
2. G.F. HANDEL : Τα δύο πρώτα μέρη μίας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:

    Αρ. 1 σε  Λα  μείζ. 
    Αρ. 2 σε  Σολ μείζ.
    Αρ. 3 σε  Φα  μειζ.
    Αρ. 4 σε  Ρε   μείζ.   
    Αρ. 5 σε  Λα  μείζ. 

    Αρ. 6 σε  Μι   μείζ.  (Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS).

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    G.B. VIOTTI :    αρ. 22 σε λα ελ.    
    G.B. VIOTTI :    αρ. 23 σε Σολ μειζ.    
    C.A. BERIOT :   αρ. 7  έργο 76  σε Σολ μειζ.     
    C.A. ΒΕRΙΟΤ :   αρ  9 έργο 104 σε λα ελ.     
    R. KREUTZER:   αρ. 13 σε  Ρε μειζ.    
    P. NARDINI  :    σε μι ελ .         
    P. RODE  :        αρ. 7 σε λα ελ.

   (ή άλλη επιλογή ,αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 17 ετών)

1. Μία άσκηση από:

    R. KREUTZER  ή F. FIORILLO   ή  P. RODE
2.Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:    
    W.A.MOZART : αρ.3 Κ.216 σε Σολ μειζ. ( με cadenza )   
    W.A.MOZART : αρ.4 Κ.218 σε Ρε μειζ.    ( με cadenza )     
    W.A.MOZART : αρ.5 Κ.219  σε Λα  μειζ. ( με cadenza )

3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    G. B. VIOTTI :  αρ. 23    
    C. A. BERIOT : αρ. 7  
    C. A. ΒΕRΙΟΤ : αρ 9 
    R. KREUTZER : αρ.13 
    P. NARDINI   :  σε μι ελ.    (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

1. J.S. BACH Από την Παρτίτα αρ. 2 σε ρε ελ,  Allemande ή Courante .
2.  Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:

    H. WIENIAWSKI :αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
   M. BRUCH :  έργο 26  σε σολ ελ. 
   E. LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
   F. MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
   C. SAINT SAENS :  αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ.  (ή άλλη επιλογή, αντιστοίχου ή  μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας. 
 
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του W.A.MOZART, F. SCHUBERT ή L.v.BEETHOVEN.   (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

   ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών )

1. J.S. BACH :   Από τις Σονάτες και Παρτίτες για σόλο βιολί μία από
    τις παρακάτω    επιλογές:  Σονάτα  αρ.1   BWV 1001  σε σολ ελ.    
    Siciliano & Presto.

    Παρτίτα:  αρ. 1    BWV 1002   σε σι ελ.   :  Sarabande & Double    
    Παρτίτα : αρ. 2    BWV 1004 σε ρε ελ.    :  Allemande & Courante  ή 
    Sarabanda & Giga.

2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα: 

     H. WIENIAWSKI : αρ. 2 έργο 22 σε ρε ελ.
  M. BRUCH : έργο 26 σε σολ ελ. 
  E.  LALO : Ισπανική Συμφωνία έργο 21
  F.  MENDELSSOHN : έργο 64 σε μι ελ.
     C. SAINT SAENS : αρ. 3 έργο 61 σε σι ελ (ή άλλου, αντιστοίχου ή
     μεγαλύτερου επιπέδου δυσκολίας).                                                         

3. Πρώτο και δεύτερο μέρος μίας από τις σονάτες του MOZART, SCHUBERT
     ή BEETHOVEN.
     (η από μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχρεωτική).

4.  PUGNANI-KREISLER:  Prélude & Allegro ή αντίστοιχης δυσκολίας έργο.

Δ'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

1. J.S. BACH : Από τις Σονάτες για σόλο βιολί μία από τις παρακάτω επιλογές:

     Σονάτα  αρ.1   BWV 1001   σε σολ ελ.   : Adagio &  Fuga    
    Σονάτα  αρ.2   BWV 1003   σε λα ελ.     : Grave & Fuga    
    Σονάτα  αρ.3   BWV 1005   σε Ντο μειζ. : Adagio & Fuga    
    Παρτίτα αρ.2   BWV 1004   σε  ρε ελ.     : Chaconne

2.  N. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί. 
3.  Ενα δεξιοτεχνικό έργο . Ενδεικτικά αναφέρονται :

   C. SAINT-SAENS :  Rondo Capriccioso   
   C. SAINT-SAENS :  Havanaise      
   WIENIAWSKI : Polonaises  σε Ρε μειζ. & Λα μειζ.  
   SARASATE : Introduction & Tarantelle .    
   SARASATE : Carmen Fantasy   
   RAVEL :  Tsigane  κ.α.

4. Τα Α’ & Β’ μέρη κοντσέρτου όπως :

    P. TSCHAIKOWSKI : έργο 35   
    J. BRAHMS:  έργο 77     
    J. SIBELIUS:  έργο 47    
    F. MENDELSSOHN: έργο 64     
    S. PROKOFIEV: αρ.1, έργο 19 

   S. PROKOFIEV : αρ.2, έργο 63    
    A.DVORAK : έργο 53             
   L.v.BEETHOVEN : έργο 61,
κ.α. αντίστοιχης δυσκολίας .    

Οι διαγωνιζόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, φωτοτυπία
του μέρους του βιολιού & του κοντσέρτου .

                                                2. ΒΙΟΛΑ 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 12 ετών)
1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο ασκήσεων του   MAZAS.
2. G.P. TELEMANΝ : To 1o ή το 3ο μέρος του κοντσέρτου .

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

(όριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS. 
2. G.P.TELEMANΝ :Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου.
3. G.F. ΗAENDEL : Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (Α’ μέρος).

ΒΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 16 ετών) 

1. Ενα από τα CAPRICES του FIORILLO  ή  του CAMPAGNOLI.
2. J.H.HUMMEL: Fantasie για βιόλα και πιάνο ή
    C.M.ν.WEBER: Andante e rondo ungarese. 
3. J.C. BACH : ( διασκευή CASADESUS)  A΄ μέρος 

ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

1. J.S.BACH : Δύο μέρη από την πρώτη Σουίτα. 
2. Η. VIEUXTEMPS : Elegie. 
3. Ένα από τα 24 Caprices για βιολί (μεταγραφή για βιόλα)  Rode, Pierre

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος) :

(όριο ηλικίας έως και 23 ετών)

1. J.S.BACH :Την 3η ή την 5η από τις Σουίτες.
2. F.SCHUBERT  :To πρώτο μέρος από τη σονάτα « Arpeggione» ή    
    R. SCHUMANN :Τα δύο πρώτα μέρη από τα « ΜΑRCHENBILDER». 
3. Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του J.STAMITZ ή του F.HOFFMEISTER.

Δ΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :
(όριο ηλικίας έως και 30 ετών) 

1. Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της επιλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:    
    Μ. ΒRUCH: Kol Nidrei , έργο 47   ή  G. ENESCO :Konzertstück .
2. J.BRAHMS : To πρώτο μέρος από τις σονάτες, έργο 120 αρ.1  σε φα ελ.
    ή  έργο
120 αρ.2  σε Μι υφ. μειζ.
3. Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:

   BELA BARTOK  -   P. HINDEMITH  &   W. WALTON

                                    3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως και 9 ετών)
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 (όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

1. Μια άσκηση από :
   S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ.8,14,15,21)
   ή  J.DOTZAUER "113 STUDIES" (αρ.22,24,35)

2. Ένα έργο από:
    Β.MARCELLO :Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α'& Β΄μέρη)

    Β.MARCELLO :Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' & Β' μέρη)
    Β.MARCELLO :Σονάτα σε μι ελ. (Α' & Β' μέρη)
    G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 5 σε ρε ελ. (Α' μέρος)
    G.GOLTERMANN : Κοντσέρτο αρ. 4 σε Σολ μειζ.(Α' μέρος)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 ('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. Μια άσκηση από :
    S. LEE "40 Melodic Studies" (αρ. 37) ή
    J.DOTZAUER "113 Studies" (αρ.41,43,46,69)

2. Ένα έργο από :
   G.ECCLES : Σονάτα σε σολ ελ. (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
   A.VIVALDI : Σονάτα αρ.6 σε Σι υφ. μειζ. (Γ' & Δ' μέρη )
   G .SAMMARTINI : Σονάτα σε Σολ μειζ. (Α' & Β' μέρη)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

 (Όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 1. Μια άσκηση από :
    J. DUPORT: (αρ. 6, 7)
    D. POPPER: έργο 73 (αρ. 1 ,6)
    A. PIATTI : έργο 25 (αρ.1)

2. Ένα έργο από :
    G. SAMMARTINI: Σονάτα σε Σολ μειζ. (Β' & Γ' μέρη)
    A. CAPORALE: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' & Β΄ ή Γ' & Δ' μέρη)
    J. BREVAL: Σονάτα σε Σολ μειζ . (Α' μέρος)

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 (Όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

 1. Ένα έργο από :
    C. SAINT-SAENS : Ο Κύκνος
    S. RACHMANINOFF: Vocalise, έργο 34
    P. TCHAIKOVSKY : Τραγούδι χωρίς λόγια, έργο 2
    D. DRAGATAKIS : Νανούρισμα

2. Δεξιοτεχνικό έργο από :  
    C. SAINT-SAENS : Allegro Appassionato, έργο 13

    D.GOENS : Scherzo, έργο 12
    F. SCHUBERT : Η μέλισσα
    L.BOCCHERINI : Rondo σε Ντο μειζ.
    D. POPPER : Hungarian Rhapsody, έργο 68

3. Ένα έργο από:   
    J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Α'μέρος & Cadenza)

    C. SAINT-SAENS: Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ. 1, έργο 33 (Α' μέρος)
    L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Σι υφ. μειζ. (Α' μέρος & Cadenza του 
    L..BOCCHERINI : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Όχι κάτοχοι διπλώματος):

 ('Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 1. Ένα έργο από :    
     G. FAURE : Elegie

     G. FAURE : Après un rêve
     E. GRANADOS : Intermezzo
     P. TCHAIKOVSKY: Συλλογισμός

 2. Δεξιοτεχνικό έργο από :

   G. FRESCOBALDI : Toccata
   D. POPPER : Tarantella, έργο 33
   C. DAVIDOV : At the Fountain, έργο 20
   N.RIMSKY- KORSAKOV : Flight of the Bumble-bee
   D. POPPER : Elfentanz, έργο 39

3. Ένα έργο από:

   J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ντο μειζ. (Γ' μέρος)
   E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Α' μέρος)
   C. SAINT-SAENS : Κοντσέρτο σε λα ελ. αρ.1, έργο 33 (Β' & Γ' μέρη)
   D. SHOSTAKOVICH: Κοντσέρτο σε Μι υφ. μειζ. αρ.1, έργο 107 (A' μέρος)

 Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 ('Οριο ηλικίας έως και 30 ετών)

1. J.S.BACH : 6 Suites Solo (ένα Prélude και μια Gigue)
2. Ένα έργο από:
    J. BRAHMS : Σονάτα σε μι ελ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη )
    L. van BEETHOVEN: 5 Σονάτες (Α' μέρος μίας από αυτές)
    D.SHOSTAKOVICH: Σονάτα σε ρε ελ. (Α' μέρος)
    S. PROKOFIEV : Σονάτα σε Ντο μειζ. (Α' μέρος)
    R. STRAUSS : Σονάτα σε Φα μειζ. (Α' μέρος)

 3. Ένα έργο από:
     E. LALO : Κοντσέρτο σε ρε ελ. (Β' & Γ' μέρη)
     E. ELGAR : Κοντσέρτο σε μι ελ.
    (Α' & Β' ή Γ' & Δ' μέρη)
    A. DVORAK: Κοντσέρτο σε σι ελ. ( Α' ή Γ' μέρος)
    J. HAYDN : Κοντσέρτο σε Ρε μειζ. (Α' μέρος ή Β' & Γ' μέρη)

 

                                   4. ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ

Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (junior)

( Έως 9 ετών ) Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.
(Έως 12 ετών) . Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡIΑ Β1, έως 14 ετών)

Άσκηση αρ. 2 από το 1ο τεύχος : OTTO RUEHM ,''Progressive Etuden fuer Kontrabass'' ,
εκδόσεις DOBLINGER.
BENEDETTO MARCELLO:Sonata no 2 in E minor (A' καιΒ' μέρος) ή (Γ' καιΔ' μέρος).
ANTONIO CAPUZZI:Concerto per Contrabasso in F major(Α' μέρος).

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2, έως 16 ετών)

Άσκηση αρ. 10 από JOSEPH HRABE -86 ETUDES .
WILLEM DE FESCH : Sonata in F-major( A' και Β' μέρος ).
DOMENICO DRAGONETTI: ANDANTE E RONDO.

Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ1, έως 19 ετών)

Άσκηση αρ.17 (TempodiPolacca) από FRANZSIMANDL-30 ETUDES.
HENRY ECCLES SONATA
CARL DITTERS VON DITTERSDORF: KONZERT IN E-DUR 
(ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ2, έως 23 ετών )

J.S.BACH : Gambensonate Nr2 ,in D-dur.
DAVID ELLIS :Sonata for Unacompannied Double Bass,opus 42.
Ένα εκ τωνΚοντσέρτων :SERGE KOUSSEVITZKY: Concerto for Double Bass ,opus 3,  (1ο μέρος & 2ο μέρος).
LARS-ERIK LARSSON : Concertino for Double Bass,opus 45 ,No11.

Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (έως 35 ετών)

J.S.BACH : Praeludium from the Cello Suite Nr2 in d moll, BWW 1008.
PAUL HINDEMITH: Sonate fuer Kontrabass (1ομέρος & 2ο μέρος).
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ : Concertino for Kontrabass and Orchestra,(το 2o μέρος: ''CANTILENA'').
GIOVANNI BOTTESINI : Elegie in D

ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΚΟΝΤΣΕΡΤΩΝ:

 G.BOTTESINI: Concerto per Contrabasso no2 , in Si minore.(1ο μέρος με Cadenza) ή (3ο μέρος).
J.B.VANHAL: Konzert in D-dur.(1o μέρος με Cadenza & 2ο μέρος με Cadenza).
NINO ROTA: Divertimento concertante per Contrabasso e Orchestra
(1ο μέρος & 2ο μέρος) ή (3ο μέρος & 4ο μέρος).

 
*
* * *


 

 ________________________________________________________________________________

 

39ος

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΕΓΧΟΡΔΩΝ

ΑΚΡΟΑΣΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

Λήξη προθεσμίας ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ δικαιολογητικών

12  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

 

1. ΒΙΟΛΙ

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ"

(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

 Δύο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(όριο ηλικίας  έως και 13 ετών)

1. Μια άσκηση από τις ασκήσεις KAYSER έργο 20 ή DONT έργο 37  
2. Το πρώτο μέρος από ένα κοντσέρτο του A. VIVALDI
 
3. Μία από τις πιο κάτω επιλογές:

FR. SEITZ :  Κοντσέρτο έργο 7 σε Ρε, Α΄μέρος (Allegro moderato - Allegretto) ή
FR. SEITZ : κοντσέρτο έργο 15 σε Ρε, Α΄ μέρος (Αllegro moderato) ή
Fr.DRDLA: Κοντσέρτο οπ. 225 σε Λα ελ., Α΄μέρος ή  
O. RIEDING: Κοντσέρτο έργο 7 σε Μι ελ, Α΄μέρος 


Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. Μία άσκηση από τις ασκήσεις KREUTZER ή FIORILLO ή RODE
2. HANDEL G. F.  Τα δύο πρώτα μέρη μιας από τις παρακάτω σονάτες για βιολί:
Αρ. 1 σε Λα μείζ, η Αρ. 2 σε Σολ μείζ, η Αρ. 3 σε Φα μείζ, η Αρ.4 σε Ρε μείζ, η Αρ. 5 σε Λα μείζ. ή  Αρ. 6 σε Μι μείζ.
(Οι αριθμοί και οι τονικότητες αναφέρονται στις Εκδόσεις PETERS)
3. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
 VIOTTI αρ. 23, BERIOT αρ. 7, ΒΕΡΙΟΤ αρ 9 ,KREUTZER αρ. 13,NARDINI σε μι ελ .


Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


(όριο ηλικίας έως και 22 ετών)


1. BACH J. S. Από την Παρτίτα αρ. 2 σε Ρε ελ, το πρώτο μέρος (Allemande)
2. Το πρώτο μέρος ενός από τα παρακάτω κοντσέρτα:
   WIENIAWSKI αρ. 2 έργο 22 σε Ρε ελ. ή
   BRUCH εργο 26  σε σολ ελ. ή
   LALO Ισπανική Συμφωνία έργο 21 ή
   MENDELSSOHN έργο 64 σε Μι ελ. ή
   SAINT SAENS αρ. 3 έργο 61 σε Σι ελ.
3. Πρώτο και δεύτερο μέρος από μία απ’ τις σονάτες του MOZART ή SCHUBERT ή BEETHOVEN. (ηαπό μνήμης εκτέλεση της συγκεκριμένης επιλογής δεν είναι υποχεωτική)


Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας  έως και 25 ετών)

1. BACH J. S. Από τις Σονάτες και παρτίτες για σόλο βιολί μία από τις πρακάτω επιλογές: Σονάτα αρ.      

1. σε σολ ελ., τα μέρη SICILIANO και PRESTO ή
   Παρτίτα αρ. 1 σε Σι ελ, τα μέρη SARABANDE και DOUBLE (6ο   μέρος) ή
   Παρτίτα αρ. 2 σε Ρε ελ, τα μέρη SARABANDA και GIGA
2. PAGANINI: Ένα από τα 24 καπρίτσια για βιολί.
3. PUGNANI-KREISLER: Πρελούδιο και Allegro
4. Μία από τις παρακάτω επιλογές μερών κοντσέρτων:
   TSCHAIKOWSKI έργο 35, 1ο και 2ο μέρος ή
   BRAHMS έργο 77, 1ο και 2ο μέρος ή

   SIBELIUS έργο 47,  2ο και 3ο μέρος ή
    MENDELSSOHN έργο 64, 2ο και 3ο μέρος ή
    PROKOFIEV αρ. 1, εργο 19, 1ο και 2ο μέρος ή
    PROKOFIEV αρ. 2, έργο 63, 1ο και 2ο μέρος ή

    DVORAK έργο 53,  1ο και 2ο μέρος ή
    BEETHOVEN έργο 61, 1ο και 2ο μέρος

 

2. ΒΙΟΛΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ" 

(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

Δύο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(όριο ηλικίας έως και 13 ετών)

 1. Μία από τις ασκήσεις ΚREUTZER ή μία από το 2ο και 3ο βιβλίο Ασκήσεων του MAZAS
2. Το 2ο ή το 4ο μέρος του κοντσέρτου TELEMANΝ
3. Eπιβεβλημένο κομμάτι:  ΗAENDEL  Κοντσέρτο για βιόλα σε σι ελ. (πρώτο μέρος)

 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. ΄Ενα από τα CAPRICES  του FIORILLO ή του CAMPAGNOLI
2.
J.H.HUMMEL: FANTASIE για βιόλα και πιάνο ή C.M.ν.WEBER:
     ANDANTE UND RONDO   UNGARESE
3.
Επιβεβλημένο κομμάτι:  J.K. BACH ( διασκευή CASADESUS) A΄ μέρος 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

1. ΄Ενα αργό και ένα γρήγορο μέρος από τις SUITES του J.S.BACH
2. To πρώτο μέρος από τη σονάτα του F.SCHUBERT « ARPEGGIONE» ή ένα από τα τρία πρώτα μέρη
από τα « ΜΑRCHENBILDER»  του R. SCHUMANN
3.  Επιβεβλημένο κοντσέρτο: Το πρώτο μέρος από το κοντσέρτο του STAMITZ ή του HOFFMEISTER

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και  25 ετών)

1. ΄Ενα χαρακτηριστικό κομμάτι για βιόλα, της εκλογής του διαγωνιζόμενου, από τα ακόλουθα:
     α)  Μ. ΒRUCH: KOL NIDREI
     β)  G. ENESCO : CONCERTPICE
     γ)  Η. VIEUXTEMPS : ELEGIE
2. To πρώτο μέρος από τις σονάτες του J.BRAHMS  έργο  120 σε φα ή σε μι
3.  Το πρώτο μέρος από ένα από τα ακόλουθα κοντσέρτα:
    α)   BELA BARTOK
    β)   P. HINDEMITH
    γ)   W. WALTON


3. ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ": 
(΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών )

Δυο κομμάτια ελεύθερα Επιλογής

  Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

(όριο ηλικίας έως και 13 ετών)

Α.    Μια άσκηση από τις:  SEBASTIAN  LEE  αρ. 8 ή αρ. 12   απότις 40  Melodic  

       and  Progressive  Studies (ed. Schott)  ή  DΟΤΖAUER αρ.  20 ή αρ. 24 ή αρ. 

       27 ή αρ.  22  από τις 113
Β.    Μία από τις σονάτες :  
       Β. ΜΑΡCELLO σε sol μείζ. 
(Α’  και  Β’  μέρος) Andante - Allegro (Moffat)
      
Β. MARCELLO σε ντο μειζ.     (Γ΄ και Δ’  μέρος)  Largo - Allegrο
      
Β. MARCELLO σε μι ελ.  (Α΄  και Βμέρος ) Adagio - Allegro
      
ή  Κοντσέρτο  GOLTERMANN αρ. 5   σε ρε ελ. έργο  76 (Αμέρος)
      
Κοντσέρτο GOLTERMANN  No 4  σε σoλ μειζ. έργο 65 (Α΄ μέρος)


Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

Α.    Mία άσκηση από τις DOTΖAUER :  αρ.  71 ή  αρ.  65  ή FRANCHOMME αρ. 11       σε σολ ελ. ή  POPPER απότις (Preparatory to the Hiqh School of Cello           Playing)  εργο 76  αρ. 2 σε λα μείζ., αρ. 1 σε Ντο μείζ.  έργο  73
Β.    ECCLES Σονάτα  σε σολ ελ., 1o και 2ο μέρος  ή 3ο και 4ο  μέρος
       ή TARTINI Κοντσέρτο σε ρε μειζ.  1o και 2ο μέρος
       ή SAMMARTINI Σονάτα σε σολ. μειζ.   ( 1o και 2ο μέρος)


 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(όριο ηλικίας  έως και 22 ετών )


Α.  ΄Ενα δεξιοτεχνικό κομμάτι, από τα :                               
      BOCCHERINI Ροντό σε ντο μείζ.,
      V. GOENS Σκέρτσο,
      SCHUBERT: Η μέλισσα
      POPPER Tarantella
Β.   Ένα  Κοντσέρτο  από J.HAYDN σε ντο μειζ. (  1o μέρος και  Cadenza )
      S. SAENS σε λα ελ. ( 1o και 2ο μέρος )
      S.SAENS σε λα ελ. (3ο μέρος ) 
      Β0CCHERINI    σε ρε μειζ. ( 1o μέρος )
      ΒOCCHERINI   σε σι υφ. μειζ.   1o μέρος  (Grutzmacher)
Γ.  ΄Ενακομμάτιαπό  FAURE : Elegie
      FAURE:  Apres un reve
      S.SAENS    O κύκνος
      DVORAK  Waldesruhe έργο. 68 αρ 5

   

   Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(όριο ηλικίας  έως και  25 ετών)


Α.    J.S.BACH    ένα πρελούδιο και μια ζίγκ από τις 3 πρώτες σουίτες
Β.    BEETHOVEN Σονάτα  έργο  5  αρ. 1  Adagio Sostenuto
Γ.    ΄Ενα  Κοντσέρτο από :
       LALO   σε  ρε ελ  (  2o και 3ο μέρος )
       ΕLGAR σε μι ελ.  1o  και  2o μέρος  ή  3o και 4ο μέρος
       DVORAK σε σi   ελ. (  1o μέρος ή 3ο μέρος )

 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ

Α΄Βραβείο - Χρυσό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 1ο κάθε κατηγορίας.

Β΄Βραβείο - Αργυρό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 2ο κάθε κατηγορίας

Γ' Βραβείο - Χάλκινο Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 3ο κάθε κατηγορία.

Επίσης, με Α΄, Β΄και Γ΄ ΄Επαινο θα τιμηθούν οι διακριθέντες όλων των Κατηγοριών.

Στους μη διακριθέντες θα απονεμηθούν ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ.

 

 *

  *  *   *

 

 

 

 

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2539

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2324

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 2008

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα