ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

42ος


ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

2 0 1 9

Στο Εθνικό Ωδείο

ΑΚΡΟΑΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ 11-12 ΜΑΙΟΥ 2019

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛEΝΤΩΝ"

 

(Όριο ηλικίας έως και 9 ετών )
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(Όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

 

1.΄Ενα κομμάτι J.S.BACH από το ANNA MARIA MAGDALENA ή
από τα «ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ & ΦΟΥΓΚΕTEΣ» ή άλλο προκλασσικό αναλόγου επιπέδου .
2. Ένα μέρος Σονατίνας (σε γρήγορο Tempo).
3. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης περιόδου.

 

Β 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(’Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. J.S.BACH : Μία δίφωνη invention ή δύο μέρη από γαλλική σουίτα.
2. Σπουδή CZERNY op.299 ή CRAMER ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J.HAYDN : Γρήγορο μέρος σονάτας ή θέμα και παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου.

 

Β 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(’Οριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 

1. J.S.BACH : Μία 3φωνη παραλλαγή ή 2 μέρη από γαλλική σουίτα ή το πρελούδιο από μία αγγλική.
2. Σπουδές CZERNY op.740 ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J. HAYDN :Γρήγορο μέρος από σονάτα, ή θέμα & παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης εποχής.

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERΕ». 
2. Σπουδή CZERNY op.740 ή άλλη αντίστοιχης δυσκολίας.
3. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος σονάτας. (Εξαιρούνται: έργο 49 αρ.1 & 2
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης εποχής.περιόδου αναλόγου δυσκολίας.

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όχι κάτοχοι διπλώματος):

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE»
ή δύο μέρη από Παρτίτα ( Tο ένα από αυτά να είναι η Gigue).
2. Γρήγορο μέρος σονάτας του L.v. BEETHOVEN.
3. Σπουδή ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο ρομαντικής περιόδου.
5. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου.

 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» ή 3 μέρη από Παρτίτα ή άλλο έργο του BACH (συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά).
2. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος μίας από τις σονάτες, έργα 53, 57, 81α, 106, 109, 110, 111.
3. Ένα έργο ρομαντικό αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου.
5. Ένα έργο Έλληνα Συνθέτη.

(Συνολική διάρκεια προγράμματος 35-40’ )

***

 

 

  

40/στός  

  ΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ  30  AΠΡΙΛΙΟΥ  2017

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΤΑΛEΝΤΩΝ"   

 (Όριο ηλικίας έως και 9 ετών )
Δύο κομμάτια ελεύθερης επιλογής.

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(Όριο ηλικίας  έως και 12 ετών)

1.΄Ενα κομμάτι J.S.BACH από το ANNA MARIA MAGDALENA ή
από τα «ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ & ΦΟΥΓΚΕTEΣ» ή άλλο προκλασσικό αναλόγου επιπέδου .
2. Ένα μέρος Σονατίνας (σε γρήγορο Tempo).
3.
Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης περιόδου.

Β 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(’Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

1. J.S.BACH : Μία δίφωνη invention ή δύο μέρη από γαλλική σουίτα.
2. Σπουδή CZERNY op.299 ή CRAMER ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J.HAYDN : Γρήγορο μέρος σονάτας ή θέμα και παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου.

Β 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

(’Οριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. J.S.BACH : Μία 3φωνη παραλλαγή ή 2 μέρη από γαλλική σουίτα ή το πρελούδιο από μία αγγλική.
2. Σπουδές CZERNY op.740 ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J. HAYDN :Γρήγορο μέρος  από σονάτα, ή θέμα & παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης εποχής.

ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERΕ». 
2. Σπουδή CZERNY op.740  ή  άλλη αντίστοιχης δυσκολίας.

3. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος σονάτας.  (Εξαιρούνται: έργο 49 αρ.1 & 2
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης εποχής.περιόδου αναλόγου δυσκολίας.

ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όχι κάτοχοι διπλώματος):

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE»
     ή δύο μέρη από Παρτίτα ( Tο ένα από αυτά να είναι η Gigue).

2. Γρήγορο μέρος σονάτας του L.v. BEETHOVEN.
3. Σπουδή ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο ρομαντικής περιόδου.
5. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου. 

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» ή 3 μέρη από Παρτίτα  ή  άλλο έργο του BACH  (συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά).
2. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος μίας από τις σονάτες, έργα  53, 57, 81α, 106, 109, 110, 111.
3. Ένα έργο ρομαντικό αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου.
5. Ένα έργο Έλληνα  Συνθέτη.       
 
(Συνολική διάρκεια προγράμματος 35-40’ )

 

*

*  *  *

 

 

 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

39os

ΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 

 ΑΚΡΟΑΣΗ: ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

Λήξη προθεσμίας ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ δικαιολογητικών 

έως τις  8  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Μικρών Ταλαντούχων"  (΄Οριο ηλικίας έως 9 ετών ) 

Δύο κομμάτια ελεύθερης Επιλογής

 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  ( όριο ηλικίας έως και 13 ετών )

1.΄Ενα κομμάτι του BACH από το ANNA MARIA MAGDALENA ή
από τα «ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ & ΦΟΥΓΚΕΣ»

2. Το πρώτο μέρος μιας Σονατίνας (σε γρήγορο Tempo)

3. ΄Ενα έργο του SCHUMANN από το βιβλίο «Για τους νέους» ή GRIEG (από τα «λυρικά κομμάτια») ή KABALEWSKI , έργο 27 ή ΒELA BARTOK (από τα «Παιδικά κομμάτια») κ.α. 
 
4.  Επιβεβλημένο κομμάτι: B. Britten - Waltz  no 2.       

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  (όριο ηλικίας έως και 16 ετών)

1. BACH Δίφωνες, Τρίφωνες ή 2 μέρη (Allemande-Sarabande) από μια Γαλλική Σουϊτα.
2. Μια σπουδή
3. Το α΄ μέρος μιας Σονάτας HAYDN ή MOZART
4.΄Ενα Ρομαντικό έργο
5. Επιβεβλημένο κομμάτι:  J. Sibelius - Walts  op. 34  No1  
(σε ανάμνηση  των 150 χρόνων από τη γέννησή του)
 
 Γ'  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  (όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

1. BACH: ΄Ενα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» 
2. Μια σπουδή CHOPIN ή LISZT  ή SCRIABIN ή RACHMANINOFF
3. Το πρώτο μέρος Σονάτας BEETHOVEN. (Εξαιρούνται: έργο 49,1 και 2 έργο 79)
4. ΄Ενα Ρομαντικό έργο αναλόγου δυσκολίας  διάρκειας 10΄- 12΄
5.  Επιβεβλημένο κομμάτι: J. Sibelius - op. 58, No2 (Scherzo) 
 
  Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :  (όριο ηλικίας έως και 25 ετών)

1. BACH Τρία μέρη από PARTITA
2. CHOPIN Μία σπουδή από το έργο  10
3. ΄Ενα ρομαντικό έργο διάρκειας 10 έως 12 λεπτών.
   
4. ΄Ενα σύγχρονο έργο αναλόγου δυσκολίας
 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ - ΒΡΑΒΕΙΑ
 
Α΄ Βραβείο - Χρυσό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 1ον κάθε κατηγορίας.
Β΄Βραβείο - Αργυρό Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 2ον κάθε κατηγορίας
Γ' Βραβείο - Χάλκινο Μετάλλιο θα απονεμηθεί στον 3ον κάθε κατηγορία.

Επίσης, με Α΄, Β΄και Γ΄ ΄Επαινο θα τιμηθούν οι διακριθέντες  όλων των Κατηγοριών.  Στους μη διακριθέντες θα απονεμηθούν ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΑΝΟΥ : 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  ΜΑΡΙΑ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗ Μαρία Ευστρατιάδη

      Η Μαρία Ευστρατιάδη γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών, από όπου πήρε το δίπλωμά της με Α' βραβείο και ειδική διάκριση. Συνέχισε τις σπουδές της στην Hochschule fur Musik, Theater und Medien στο Ανόβερο της Γερμανίας, από όπου αποφοίτησε με άριστα και διάκριση επίσης.
Έχει πτυχία αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας, ενώ έχει εμφανιστεί σε ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία. Έχει ηχογραφήσει για την ελληνική, τη γερμανική και την ουγγρική ραδιοφωνία. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Η δισκογραφική της δραστηριότητα περιλαμβάνει έργα των J.S. Bach, C.Ph. E. Bach, W.A. Mozart και Γ. Ιωαννίδη. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της cd με έργα J. Brahms, από τη Μουσική Εταιρεία Αθηνών.
Οι ηχογραφήσεις της με όλες τις σονάτες για πιάνο και δύο κοντσέρτα (KV 271και KV 453) για πιάνο και ορχήστρα του W.A. Mozart, σε συνεργασία με την Ορχήστρα Δωματίου της Μουσικής Εταιρείας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ιωαννίδη, τιμήθηκαν το Δεκέμβριο του 2010 από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών.
Η Μαρία Ευστρατιάδη είναι καθηγήτρια πιάνου και μουσικής δωματίου στο Ωδείο Αθηνών.

MEΛΗ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ

O Δημήτριος Μαρίνος γεννήθηκε στην Αθήνα. Ξεκίνησε τις μουσικές του σπουδές σε παιδική ηλικία και το 1991 εισήχθη στο Ωδείο Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2006 αποφοίτησε ως Διπλωματούχος από την τάξη του Άρη Γαρουφαλή με βαθμό Άριστα Παμψηφεί. Τον Δεκέμβριο του 2006 έγινε δεκτός στη Royal Academy of Music του Λονδίνου όπου, τον Ιούνιο του 2009, ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master of Arts) με καθηγητή τον Pascal Nemirovski.

Υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος “Gina Bachauer” κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό, λαμβάνοντας την Α' θέση στον Διαγωνισμό για νέους πιανίστες τον Ιούλιο του 2007. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια με τους Leon Fleisher, Boris Berman, Pierre-Laurent Aimard, Lilya Zilberstein, Pascal Devoyon, Garrick Ohlsson, Bernard d'Ascoli, Ivan Klánský, Ivo Pogorelich.
Δραστηριοποιείται σε ρεσιτάλ πιάνου και μουσικής δωματίου. Έχει εμφανιστεί σε Αγγλία, Γαλλία, Ελλάδα και Κωνσταντινούπολη. Έχει συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ως σολίστ και ως έκτακτο μέλος σε συναυλίες με σημαντικότατους καλλιτέχνες όπως οι Renée Fleming (συλλογή από άριες), Emil Tabakov (Romeo and Juliet του Prokofiev) κ.α. Έχει συνεργαστεί με σύνολα μουσικής δωματίου της Κ.Ο.Α. για συναυλίες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ συνέπραξε ως σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Academica Athens Orchestra και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ωδείου Αθηνών. Στις προσεχείς υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται ρεσιτάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έχει την τιμή να διδάσκει στη Σχολή Πιάνου του Ωδείου Αθηνών και να τελεί χρέη Γενικού Διοικητικού Εφόρου του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου “Ωδείον Αθηνών – 1871”.
Έχει σπουδάσει στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών .

    Το Πνευματικό Κέντρο Πειραιώς Ο "ΦΙΛΩΝ"  τον ευχαριστεί ιδιαίτερα, για την τιμή που του έκανε, όχι μόνο για την προόθηση των διαγωνισμών,  αλλά, και για την παρουσία του να βρίσκετε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλείου "ΦΙΛΩΝΑ", ως καλλιτεχνικός Δ/ντής του.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ  ΜΑΛΟΥΧΟΣ

http://www.typologies.gr/wp-content/uploads/2016/02/%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%9D%CE%A5%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%9C%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3.jpeg

          Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Εθνικό Ωδείο με τη Θάλεια Μπαχά. Συνέχισε τις σπουδές του στο Ωδείο Αθηνών, απ΄όπου και πήρε Δίπλωμα το 1987, στην τάξη του Γιώργου Αρβανιτάκη. Με την υποστήριξη των ιδρυμάτων «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης» και «Μπάκαλα» μελετά κοντά στους Μárta Gulyás και István Gulyás, στην Ακαδημία «Ferenc Liszt» της Βουδαπέστης (1988-91).

Έχει συμπράξει ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, τηΣυμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, τηνΟρχήστρα Δωματίου του Δήμου Αθηναίων και τηνΟρχήστρα Εγχόρδων “Franz Liszt”της Ουγγαρίας (Ηρώδειο, Φεστιβάλ Αθηνών ΄93).

Ερμήνευσε έργα του Δημήτρη Παπαδημητρίου που κυκλοφορούν σε βινύλιο και CD (“Αλκυονίδες του Ερωτα”) και συμμετείχε σε δισκογραφικές παραγωγές έργων Ελλήνων συνθετών (Γιώργου Κουρουπού: "Τρία κυπριακά τραγούδια", κ.ά.), ενώ συμμετέχει τακτικά σε συναυλίες που διοργανώνει η Ενωση Ελλήνων Μουσουργών.

Υπήρξε επι πολλά χρόνια συνεργάτης της Φραγκίσκης Καρόρη στην ΕΤ-1, ως σεναριογράφος, παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών μουσικών εκπομπών με έμφαση στον εκπαιδευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα, σε σχέση με τα παιδιά και τους νέους [«Ο Κόσμος της Μουσικής», Διεθνείς Μουσικοί Διαγωνισμοί, «Το παιχνίδι του μαύρου και του άσπρου» (1984-92), «Νέα και Νότες» (1994-95)].
Από τον Απρίλιο του 2003 παράγει και παρουσιάζει καθημερινά ραδιοφωνικές εκπομπέςστοΤρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ («Όλα τα πρωινά του Τρίτου» κ.ά.)

Έχει υπέρ-εικοσαετή πείρα στη διδασκαλία του πιάνου. Δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών και το Αττικό Ωδείο και υπήρξε συντονιστής του ετήσιου μετεκπαιδευτικού σεμιναριακού κύκλου «Πιάνο Χωρίς Σύνορα». Δίνει masterclasses στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη, τη Νάουσα, το Ηράκλειο Κρήτης και πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και Ωδεία. Από το 2007 διδάσκει μουσική στην Ανώτερη Δραματική Σχολήτου Εθνικού Θεάτρουκαι από τον Αύγουστο του 2009 είναι διευθυντής στο Δημοτικό Ωδείο Καλαμάτας.

                                           ΤΙΤΟΣ  ΓΟΥΒΕΛΗΣ    Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε πιάνο στο Ωδείο Αθηνών με τον Άρη Γαρουφαλή, στο Βασιλικό Κολλέγιο Μουσικής του Λονδίνου με τον PeterKatin και στη Βασιλική Ακαδημία της Σκωτίας με τον FaliPavri ως υπότροφος του Σωματείου Τζίνα Μπαχάουερ, του Ιδρύματος Ωνάση και του ΙΚΥ. Τα τελευταία χρόνια μελετά τακτικά με τον διάσημο πιανίστα DominiqueMerletστο Παρίσι. Επίσης μελέτησε εκκλησιαστικό όργανο ως υπότροφος του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών με τον NicolasKynaston.
   Έχει κερδίσει βραβεία σε πολλούς πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, καθώς και το βραβείο «Μυκονίου» της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει συμπράξει ως σολίστ με τη Βασιλική Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας, τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Αρμενίας κ.ά.. Δίνει τακτικά ρεσιτάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Μεγ. Βρετανία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Σερβία, Τουρκία, Νιγηρία και Κύπρο). Παράλληλα δραστηριοποιείται έντονα στο χώρο της μουσικής δωματίου συνεργαζόμενος με σημαντικούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες και μουσικά σύνολα. Με τον πιανίστα Χαράλαμπο Αγγελόπουλο συνεργάζονται τακτικά σε ρεπερτόριο για δύο πιάνα και τέσσερα χέρια.

    Το ρεπερτόριό του εκτείνεται από το μπαρόκ μέχρι και τον 21ο αιώνα. Σημαντική θέση σε αυτό κατέχει η ελληνική δημιουργία (έργα άνω των 50 Ελλήνων συνθετών) με αρκετές πρώτες εκτελέσεις.
    Ο Τίτος Γουβέλης διδάσκει πιάνο στο Ωδείο Αθηνών και στο Ωδείο «Νικόλαος Μάντζαρος», ενώ έχει διατελέσει καθηγητής στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα είναι συντάκτης και επιμελητής των προγραμμάτων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και ένας από τους ομιλητές στις εισαγωγικές ομιλίες πριν από τις τακτικές συναυλίες της ορχήστρας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από κοινού με την υψίφωνο Μάιρα Μηλολιδάκη έχουν την καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ «Μουσικοί Συν-ΤΟΝισμοί» στο πολιτιστικό κέντρο Beton7 στην Αθήνα.

 ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΟΥΡΤΣΗ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Bικτώρια Βουρτση foto
 
(Δεν εδόθη Βιογραφικό )
 
 
ΒΑΣΙΛΗΣ  ΡΑΚΙΤΖΗΣ
 
    Ο  Βασίλης Ρακιτζής, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Σπούδασε πιάνο με την Πόπη και τη Μαρία Ευστρατιάδη στο Ωδείο Αθηνών απ' όπου και αποφοίτησε με Δίπλωμα το 2003.
     
       Είναι απόφοιτος  της  Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου και του Ωδείου του
΄Αμστερνταμ  (Μastrer of Music - Eum lande). Kατά τη διάρκεια των σπουδών του στο εξωτερικό μελέτησε δίπλα στους Marrtin Roscoe, Naum Grubert, Christopher Elton & Matti Raekallio, ενώ υπήρξε υπότροφος του Ι.Κ.Υ. και του σωματείου Τζίνα Μπαχάουερ".
 
   ΄Εχει συμμετάσχει ενεργά σε σεμινάρια των Paul Badura - Skoda, Βοris Berman 
και Domingue Merlet. ' Eχει εμφανιστεί σε ρεσιτάλ στην Ελλάδα, την Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία και έχει συμπράξει ως σολίστ  με τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ. και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.
 
    ΄Εχει τιμηθεί από το σωματείο "Τζίνα Μπαχάουερ" με το "Βραβείο του Νέου Ανερχόμενου Σολίστ (2008) και από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Ελένης Τιμ Μυκονίου " (2010) και έχει βραβευτεί σε διεθνείς διαγων ισμούς πιάνου στην  Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
      Επί του παρόντος συνεχίζει τις σπουδές του -ως υπότροφος του Ιδρύματος  "Α. Ωνάσης" - σε διδακτορικό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο City  του Λονδίνου με θέμα την αισθητική προσέγγιση του Αlfred Cortot  στα έργα του Fraur Schubert.
 
      Παράλληλα είναι καθηγητής πιάνου στο Ηindhead Music  Centre (Surrey, uk).
 
        ΕΦΗ  ΠΑΠΑΘΩΜΑΪΔΗ
 
Η Εφη Παπαθωμαϊδη  γεννήθηκε στον Βόλο όπου και άρχισε μαθήματα πιάνου με την Έλλη Αδάμ. Σπούδασε στην Νομική σχολή του Παν/μιου Αθηνών ταυτόχρονα με τις σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών στην τάξη πιάνου της Αλίκης Βατικιώτη.

Με υποτροφία του Αχιλλοπουλείου Ιδρύματος Μαγνησίας,συνέχισε και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Παρίσι.Πρώτα στο Conservatoire Europeen με την Aline Fidler και τέλος στην Ecole Normale Superieure de Musique με την France Clidat.

Στο πλαίσιο διεθνών σεμιναρίων,πήρε μαθήματα απο τους πιανίστες F.Gevers,J.Malinin και R.Szidon.

Σαν σολίστ συνέπραξε με τις Κρατικές Ορχήστρες Αθηνών και Θες/νικης,τις δημοτικές ορχήστρες Λάρισας και Βόλου,την φιλαρμονική ορχήστρα Vratza (Βουλγαρία) ,το σύνολο πνευστών "Νικόλαος Μάντζαρος" και την Εθνική συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ.

Εχει δώσει συναυλίες σε όλη την Ελλάδα καθώς και στην Γαλλία, Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία.

Έπαιξε στην O.R.T.F.-france culture,στο Γ´πρόγραμμα ΕΡΑ,στα διεθνή φεστιβάλ Nanterre και Σαντορίνης και ηχογράφησε έργα ελλήνων συνθετών.

Είναι μέλος του συνόλου ΕΝΩΔΟΝ της Κ.Ο.Α. με το οποίο συμμετέχει στα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματά της. Έπίσης παίζει τακτικά στον κύκλο συναυλιών μουσικής δωματίου της ορχήστρας.

Δίδαξε στο Δημοτικό Ωδείο Βόλου,στο Ωδείο Αθηνών και στο ωδείο"Ορφείο Αθηνών".

Είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού συνδέσμου καθηγητών πιάνου ( European piano teachers association-E.P.T.A. Hellas)

ΑΛΙΚΗ ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 
Γεννήθηκε στο Τσιμκέντ του Καζαχστάν (URSS).

Άρχισε μαθήματα πιάνου στο Τσιμκέντ και συνέχισε με τον Γιώργο Αρβανιτάκη στο Ωδείο Αθηνών, απ΄όπου πήρε το 1986 το δίπλωμά της με Άριστα παμψηφεί και διάκριση.

Παρακολούθησε Master Class του ζεύγους Ganevi και σεμινάρια πιάνου με την καθηγήτρια Germaine Mounier.

Παράλληλα μελέτησε τσέμπαλο με την Μαργαρίτα Δαλμάτη και Ανώτερα Θεωρητικά (αρμονία-αντίστιξη) με τον Παναγιώτη Αδάμ στο Ωδείο Athenaeum και φούγκα με τον Γιώργο Σιωρά στο Διεθνές Ωδείο.

Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες μουσικής δωματίου (πιάνο και τσέμπαλο).

Από το 1988 διδάσκει στο Διεθνές Ωδείο. Επίσης από το 1990 είναι καθηγήτρια πιάνου στο Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Παλλήνης και από το 2001 στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας.

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΑΠΠΑΣ 

 
“Ο Αναστάσιος Πάππας είναι ένας ειλικρινής μουσικός και ένας αξιοθαύμαστος πιανίστας”. (New York Concert Review Magazine)
  
Άρχισε τις μουσικές του σπουδές με την μητέρα του και αποφοίτησε από την τάξη της Μαρίας Χαιρογιώργου-Σιγάρα, λαμβάνοντας δίπλωμα πιάνου με άριστα και Α’ βραβείο παμψηφεί. Ως υπότροφος του Βρετανικού Συμβουλίου και του ιδρύματος «Τζίνα Μπαχάουερ», συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη «Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής» στο Λονδίνο κοντά στους V. Latrache και F. Wibaut, από όπου αποφοίτησε με τα διπλώματα «L.R.A.M.» (Δίπλωμα διδασκαλίας πιάνου), και «Postgraduate Performance Diploma with Merit» (Δίπλωμα Σολίστ με διάκριση).
     Βραβεύθηκε σε διεθνείς διαγωνισμούς στην Ιταλία, την Αγγλία και την Αμερική όπου τιμήθηκε με το βραβείο «Michael Radick Memorial Fund» που τον οδήγησε στο ντεμπούτο του στο «Carnegie Hall» της Νέας Υόρκης, τον Νοέμβριο το 1996, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.      

     Για τα ρεσιτάλ που έχει δώσει στο εξωτερικό ο τύπος έχει γράψει: «Το ρεσιτάλ του Πάππας στο “Athenaeum Roman” (στο Βουκουρέστι)  υπήρξε  το μουσικό γεγονός της χρονιάς». (P. Codreanu).  Ιδιαίτερα κολακευτικά σχόλια απέσπασαν τα ρεσιτάλ που έδωσε στην Ισπανία.  Η εφημερίδα (Diario de Pontevedra) σε άρθρο της με τίτλο «Δεξιοτεχνικό Ρεσιτάλ του πιανίστα Αναστασίου Πάππας» αναφέρει: «...Η εξαιρετικά λαμπερή και δεξιοτεχνική εμφάνισή του άφησε το κοινό άφωνο».     
   Έχει ηχογραφήσει για ραδιοφωνικούς σταθμούς όπως, το Τρίτο πρόγραμμα στην Ελλάδα, τον W.Q.X.R. στη Νέα Υόρκη, τον Classic FM στο Λονδίνο, Radio Romania Musical (Βουκουρέστι), καθώς και για την Ελληνική και Αμερικάνικη τηλεόραση. Έχει εμφανιστεί  στο «South Βank Center» στο Λονδίνο με τους «London Soloists Chamber Orchestra» ερμηνεύοντας το πρώτο κοντσέρτο του Shostakovich.     
     Έχει συμπράξει με όλες τις ελληνικές ορχήστρες, την «Camerata Budapest», την «London Sinfonietta», την «R.A.M. London Symphony Orchestra», τους «London Soloists Chamber Orchestra», την «George Enescu Philharmonic», την «Moldavia Philharmonic Cluj», την «Iash Philharmonic», την «Symfonieorkest Bellitoni», την «Orquestra do Norte» του Porto, και την «Budapest Festival Orchestra». Ανάμεσα στους μαέστρους που έχει συνεργαστεί ξεχωρίζουν οι: Ivan Fischer, John Georgiadis, Diego Masson, Fedor Gloushchenko,  Paul Nadler, Saulius Sondeckis, Emil Simon, Alexandru Lascae, Adrian Sunshine, Steven Lipsitt, Αλέξανδρος Μυράτ, Θεόδωρος Αντωνίου, Μίλτος Λογιάδης, Νίκος Αθηναίος, Γιώργος Πέτρου.     
  Έχοτας μόνιμη παρουσία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, έχει παρουσιάσει κοντσέρτα του σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου αποσπώντας πάντα εξαιρετικές κριτικές.  
    Πραγματοποίησε την Πανελλήνια πρεμιέρα  του κοντσέρτου του Alfred Schnittke με την Καμεράτα. Γι’ αυτή τη συναυλία η Ελευθεροτυπία έγραψε: «Επιστρατεύοντας δίχως φειδώ κάθε τεχνικό τους εφόδιο και όλη τους την ευαισθησία, ο πιανίστας Αναστάσιος Πάππας και η Καμεράτα χάρισαν μια υποδειγματική ερμηνεία της οριακά πολυσυλλεκτικής και εσκεμμένα ζοφερής αυτής μουσικής» (Γιάννης Σβώλος-Ελευθεροτυπία).  Το Νοέμβριο του 2000 ερμήνευσε σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση το κοντσέρτο του Θ. Αντωνίου για πιάνο και ορχήστρα, γραμμένο και αφιερωμένο σε αυτόν, συμπράττοντας με την «London Sinfonietta» στον κύκλο "Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής" του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Η εμφάνισή του με την «Budapest Festival Orchestra» στον κύκλο «Μεγάλες Ορχήστρες»  ερμηνεύοντας το τρίτο κοντσέρτο το Μπάρτοκ σημείωσε μεγάλη επιτυχία και έλαβε εξαιρετικές κριτικές.«…ο πιανίστας πρόσφερε ένα συναρπαστικό παίξιμο με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, ακαριαία αντανακλαστικά και άριστα χρονισμένες κορυφώσεις.» (Γιάννης Σβώλος – Ελευθεροτυπία). «…Τα επίκτητα χαρίσματα του σολίστ (ρέουσα δεξιοτεχνία, ιριδίζουσα ηχητική, έμφυτη μουσικότητα, λεπτομέρειες φραζαρίσματος, αναπνοών, παύσεων και χρωματισμών, πρόδιδαν την ύπαρξη ενός ελκυστικότατα προσωπικού οράματος.» (Γιώργος Λεωτσάκος).      
    Για την  συναυλία του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών οι εφημερίδες έγραψαν: «Μαγεία Μότσαρτ από τον Τ. Πάππα» (Ν. Α. Δοντάς-Καθημερινή), «το παίξιμο του Πάππα απέδωσε με λαμπρότητα και ζωντάνια τη γραφή του συνθέτη» (Γ. Σβώλος-Ελευθεροτυπία).     
     Σε πανελλήνια πρώτη, ερμήνευσε το κοντσέρτο του Μότσαρτ KV 414 σε φορτεπιάνο (πιστό αντίγραφο του πιάνου του Μότσαρτ),  στην «Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών» συμπράττοντας με  την Καμεράτα σε όργανα εποχής.    
    Συμμετείχε στον κύκλο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών «Τα εννέα κονσέρτα του Beethoven σε όργανα εποχής», ερμηνεύοντας το πέμπτο κονσέρτο «Αυτοκρατορικό».        
     Τον Δεκέμβριο του 2012, ο διεθνούς φήμης συνθέτης και πιανίστας Fasil Say, τον κάλεσε προσωπικά να συμμετάσχει στο καθιερωμένο, πλέον, φεστιβάλ του στην Αττάλεια της Τουρκίας όπου έλαβαν μέρος μεταξύ άλλων οι: Vladimir Spivakov (Moscow Virtuosi), Chick Corea, Gidon Kremer.
Είναι Καθηγητής πιάνου  στην Αθήνα και την Πάτρα.

  ---------------------------

s.o.s 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

 

(Όριο ηλικίας  έως και 12 ετών)

 

1.΄Ενα κομμάτι J.S.BACH από το ANNA MARIA MAGDALENA ή
από τα «ΜΙΚΡΑ ΠΡΕΛΟΥΔΙΑ & ΦΟΥΓΚΕTEΣ» ή άλλο προκλασσικό αναλόγου επιπέδου .
2. Ένα μέρος Σονατίνας (σε γρήγορο Tempo).
3. Ένα έργο ρομαντικό ή μεταγενέστερης περιόδου.

 


Β 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

 

(’Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

1. J.S.BACH : Μία δίφωνη invention ή δύο μέρη από γαλλική σουίτα.
2. Σπουδή CZERNY op.299 ή CRAMER ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J.HAYDN : Γρήγορο μέρος σονάτας ή θέμα και παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου.

 

Β 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

 

(’Οριο ηλικίας έως και 16 ετών)

 

1. J.S.BACH : Μία 3φωνη invention ή 2 μέρη από γαλλική σουίτα ή το πρελούδιο από μία αγγλική.
2. Σπουδή CZERNY op.740 ή άλλη σπουδή αντίστοιχης δυσκολίας.
3. W.A.MOZART ή J. HAYDN :Γρήγορο μέρος  από σονάτα, ή θέμα & παραλλαγές.
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης εποχής.

 

ΓΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

΄Οριο ηλικίας έως και 19 ετών )

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERΕ». 
2.
Σπουδή CZERNY op.740  ή  άλλη αντίστοιχης δυσκολίας.
3. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος σονάτας .(Εξαιρούνται: έργο 49 αρ.1 και 2 & έργο 79).
4. Ένα έργο ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.

 

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(΄Οριο ηλικίας έως και 23 ετών)

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» ή δύο μέρη από Παρτίτα ( Tο ένα από αυτά να είναι η Gigue).
2. Γρήγορο μέρος σονάτας του L.v. BEETHOVEN.
3. Σπουδή ρομαντικής ή μεταγενέστερης περιόδου αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο ρομαντικής περιόδου.
5. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου.

 

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

 

(Όριο ηλικίας έως και 30 ετών)

 

1. J.S.BACH : Ένα Πρελούδιο και Φούγκα από το «CLAVECIN BIEN TEMPERE» ή 3 μέρη από Παρτίτα  ή  άλλο έργο του BACH  (συνολική διάρκεια έως 10 λεπτά).
2. L.v. BEETHOVEN : Γρήγορο μέρος μίας από τις σονάτες, έργα  53, 57, 81α, 106, 109, 110, 111.
3. Ένα έργο ρομαντικό αναλόγου δυσκολίας.
4. Ένα έργο μεταγενέστερης περιόδου.
5. Ένα έργο Έλληνα  Συνθέτη .       
 
(Συνολική διάρκεια προγράμματος 35-40’ )

                                  

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2540

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2324

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 2008

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα