ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

 

42ος


Πανελλήνιος

Μουσικός Διαγωνισμός

«Φίλωνα»

2019

στο

Εθνικό Ωδείο

 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ 23 - 24 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΪΟΥ 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΉ 11- 12 ΜΑΪΟΥ 2019

Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1977, συνεχίζoυν την πορεία τους διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς.

Με την άψογη, από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία των Επιτροπών τους, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος -εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του- γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί, τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.

Οι διαγωνισμοί Ταλέντα - Βραβεία "ΦΙΛΩΝΑ" 2019, περιλαμβάνουν :

1. Διαγωνισμό ΚΙΘΑΡΑς
2. Διαγωνισμό ΠΙΑΝΟΥ
3. Διαγωνισμό ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί - Βιόλα - Τσέλο - Κοντραμπάσο)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2019:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στους διαγωνισμούς "ΦΙΛΩΝΑ", μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και ΄Ελληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου, οδός Μαίζωνος 8 και Μάγερ 18 Αθήνα ( τ.κ. 10438,
τηλ.210 5233175: Μόνο για τις ημέρες της εξέτασης).

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΚΙΘΑΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΉ, 23 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

EΓΧΟΡΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 11 ΜΑΙΟΥ 2019 .

ΠΙΑΝΟ : ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ, 11 - 12 ΜΑΙΟΥ 2019

Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς.


4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1. Αίτηση (πατήστε εδώ) υπογεγραμμένη από το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού.
Στην Αίτηση, επίσης θα αναφέρονται:

Το όνομα, το επώνυμο του συμμετέχοντος, καθώς και το όνομα πατέρα και μητέρας. Η ηλικία του, το όνομα του Ωδείου στο οποίο φοιτά, το ονοματεπώνυμο του καθηγητού του, η τάξη στην οποία φοιτά και η κατηγορία στην οποία θέλει να διαγωνιστεί.

Σημείωση: 1η

Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, όχι όμως το αντίθετο.

Αποστολή:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (βλέπε υπόδειγμα ανωτέρω) συνοδευόμενη απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τέλος, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά:

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

α) Λεπτομερές πρόγραμμα που θα παίξει o εξεταζόμενος.
β) Βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού, μόνο για όσους διδάσκονται κατ’ οίκον,
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις μουσικές γνώσεις και τις ιδιαίτερες επιδόσεις του εξεταζόμενου στη μουσική (αφορά περισσότερο τις μεγάλες κατηγορίες). Παράκληση το βιογραφικό να είναι σε word format.

δ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό Δημοσίου, στο οποίο να αναφέρεται η χρονολογία γέννησης του εξεταζόμενου, καθώς και μία φωτογραφία.

Σημειώνουμε ότι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης πρωτότυπα βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού (για εκείνους που διδάσκονται κατ’ οίκον) και ένα πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα φαίνεται η ηλικία του εξεταζόμενου.


ε) Τελευταία ημερομηνία δήλωσης του διαγωνισμού για την Κιθάρα ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου ενώ των Διαγωνισμών Πιάνου και Εγχόρδων η 8η Μαΐου, σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημερομηνία υποβολής του e-mail.

ζ) Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διαγωνιζόμενου (ή του κηδεμόνα του) στην αίτηση συμμετοχής του. Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα του ποιος υπογράφει -στην αίτηση- θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του εξεταζόμενου, το επίθετό του, το όνομα πατέρα και μητέρας, η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, το τηλέφωνό του και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.


6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 40 Ευρώ για τις κατηγορίες Juniors και Α΄Κατηγορίας, το ποσό των 50 ευρώ για τις κατηγορίες Β και Γ και τέλος το ποσό των 70 ευρώ για την Δ΄κατηγορία.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται αποκλειστικά την ημέρα της οικείας εξέτασης.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρών Ταλέντων» : (όριο ηλικίας έως και 9 ετών)

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (όριο ηλικίας έως και 16 ετών).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 25 ετών).

Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας. Στην κατηγορία αυτή δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων.

8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

• ΄Ολοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής τους υποχρεωτικά, μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη της Κατηγορίας τους, ώστε να παραλάβουν το υλικό ενημέρωσής τους από την Γραμματεία των Διαγωνισμών. Για όποια τυχόν αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα filonas.gr ή τηλεφωνικά.

Οι διαγωνιζόμενοι και των τριών διαγωνισμών θα ξεκινήσουν με την κατηγορία των «Mικρών Ταλέντων» για να ακολουθήσουν οι Α,Β,Γ και Δ΄ Κατηγορίες. Η εξέταση θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά κάθε Κατηγορίας.


Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.

Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ’ όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ’ όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:
Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού. ΄Ολα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.

Σημείωση 1η: Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο διαγωνισμό "ΦΙΛΩΝΑ", αν έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε Κατηγορία ανώτερης βαθμίδας.

Σημείωση 2η : Η εξέταση των συμμετασχόντων θα καλυφθεί και μέσω της ιστοσελίδας www.filonas.gr

Σημείωση 3η : Ενημερώνεστε από τo ΔΙΚΤΥΟ "ΦΙΛΩΝΑ" για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν υπάρξει.

Σημείωση 4η : Η παρουσίαση των συμμετασχόντων θα πραγματοποιείται με την αποστολή της αιτήσεώς τους στο www.filonas.gr .

Σημείωση 5η: Σε περίπτωση αναβολής ή ακυρώσεως του διαγωνισμού το σωματείο οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά μεταφοράς ή διαμονής διαγωνιζομένων οι οποίοι έχουν έρθει από επαρχία, εφόσον προσκομισθούν οι ανάλογες αποδείξεις. Πέραν τούτου το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση (ποσά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του διαγωνιζομένου κλπ).


Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους για την προβολή τους (Δείτε στην ενότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

Ενημερώνεστε από το filonas.gr για νεότερες πληροφορίες σε σχέση με τους διαγωνισμούς αλλά και για άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Πληροφορίες για τους Διαγωνισμούς στο τηλέφωνο 6982847346

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41οι


Πανελλήνιοι & Παγκύπριοι

Μουσικοί Διαγωνισμοί

«Φίλωνα»

2017 - 2018

στο

Εθνικό Ωδείο

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΜΑΪΟΥ 2018

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ: ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2018

 

 

Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1977, συνεχίζoυν την πορεία τους διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς.

 

Με την άψογη, από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία των Επιτροπών τους, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος -εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του- γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί, τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.

 

Οι διαγωνισμοί Ταλέντα - Βραβεία "ΦΙΛΩΝΑ" 2018, περιλαμβάνουν :

 

1. Διαγωνισμό ΠΙΑΝΟΥ
2. Διαγωνισμό ΚΙΘΑΡΑΣ
3. Διαγωνισμό ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί - Βιόλα - Τσέλο - Κοντραμπάσο)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2018:

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

 

Στους διαγωνισμούς "ΦΙΛΩΝΑ", μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και ΄Ελληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

 

2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, οδός Μαίζωνος 8 και Μάγερ 18 Αθήνα ( τ.κ. 10438,
τηλ.210 5233175) Μόνο για τις ημέρες της εξέτασης.

 

3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 


ΚΙΘΑΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 

 

EΓΧΟΡΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 5 ΜΑΙΟΥ 2018 . 

 

ΠΙΑΝΟ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 6 ΜΑΙΟΥ 2018 

Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

 


4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

 

1. Αίτηση (πατήστε εδώ) υπογεγραμμένη από το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού.
Στην Αίτηση, επίσης θα αναφέρονται:

 

Το όνομα, το επώνυμο του συμμετέχοντος, καθώς και το όνομα πατέρα και μητέρας. Η ηλικία του, το όνομα του Ωδείου στο οποίο φοιτά, το ονοματεπώνυμο του καθηγητού του, η τάξη στην οποία φοιτά και η κατηγορία στην οποία θέλει να διαγωνιστεί.

 

Σημείωση: 1η

Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί να εξεταστεί σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, όχι όμως το αντίθετο.

 

Αποστολή:

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (βλέπε υπόδειγμα ανωτέρω) συνοδευόμενη απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Τέλος, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

α) Λεπτομερές πρόγραμμα που θα παίξει o εξεταζόμενος.
β) Βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού, μόνο για όσους διδάσκονται κατ’ οίκον,
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις μουσικές γνώσεις και τις ιδιαίτερες επιδόσεις του εξεταζόμενου στη μουσική (αφορά περισσότερο τις μεγάλες κατηγορίες). Παράκληση το βιογραφικό να είναι σε word format.

 

δ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό Δημοσίου, στο οποίο να αναφέρεται η χρονολογία γέννησης του εξεταζόμενου, καθώς και μία φωτογραφία.

 

Σημειώνουμε ότι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης πρωτότυπα βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού (για εκείνους που διδάσκονται κατ’ οίκον) και ένα πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα φαίνεται η ηλικία του εξεταζόμενου.

 


ε) Τελευταία ημερομηνία δήλωσης όλων των διαγωνισμών ορίζεται η 15 Aπριλίου,
σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημερομηνία υποβολής του e-mail.

 

ζ) Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διαγωνιζόμενου (ή του κηδεμόνα του) στην αίτηση συμμετοχής του. Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα του ποιος υπογράφει -στην αίτηση- θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του εξεταζό- μενου, το επίθετό του, το όνομα πατέρα και μητέρας, η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, το τηλέφωνό του και η ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.


6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 40 Ευρώ για τις κατηγορίες Juniors και Α΄Κατηγορίας, το ποσό των 50 ευρώ για τις κατηγορίες Β και Γ και τέλος το ποσό των 70 ευρώ για την Δ΄κατηγορία.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται αποκλειστικά την ημέρα της οικείας εξέτασης.

 

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Μικρών Ταλέντων» : (όριο ηλικίας έως και 9 ετών)

 

Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 12 ετών)

Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

Β2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (όριο ηλικίας έως και 16 ετών).

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( όριο ηλικίας έως και 22 ετών)

 

Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.

Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 25 ετών).

Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας. Στην κατηγορία αυτή δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων.

 

8. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:

 

• ΄Ολοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής τους υποχρεωτικά, μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη της Κατηγορίας τους, ώστε να παραλάβουν το υλικό ενημέρωσής τους από την Γραμματεία των Διαγωνισμών. Για όποια τυχόν αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα filonas.gr ή τηλεφωνικά.

 

Οι διαγωνιζόμενοι και των τριών διαγωνισμών θα ξεκινήσουν με την κατηγορία των «Mικρών Ταλέντων» για να ακολουθήσουν οι Α,Β,Γ και Δ΄ Κατηγορίες. Η εξέταση θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά κάθε Κατηγορίας. 


Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού. Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.

 

Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ’ όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ’ όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:
Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού. ΄Ολα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.

 

Σημείωση 1η: Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο διαγωνισμό "ΦΙΛΩΝΑ", αν έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε Κατηγορία ανώτερης βαθμίδας.

 

Σημείωση 2η : Η εξέταση των συμμετασχόντων θα καλυφθεί και μέσω της ιστοσελίδας www.filonas.gr

 

Σημείωση 3η : Ενημερώνεστε από τo ΔΙΚΤΥΟ "ΦΙΛΩΝΑ" για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν υπάρξει.

 

Σημείωση 4η : Η παρουσίαση των συμμετασχόντων θα πραγματοποιείται με την αποστολή της αιτήσεώς τους στο www.filonas.gr .

 

Σημείωση 5η: Σε περίπτωση αναβολής ή ακυρώσεως του διαγωνισμού το σωματείο οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά μεταφοράς ή διαμονής διαγωνιζομένων οι οποίοι έχουν έρθει από επαρχία, εφόσον προσκομισθούν οι ανάλογες αποδείξεις. Πέραν τούτου το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση (ποσά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του διαγωνιζομένου κλπ).

 


Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους για την προβολή τους (Δείτε στην ενότητα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

 

Ενημερώνεστε από το filonas.gr για νεότερες πληροφορίες σε σχέση με τους διαγωνισμούς αλλά και για άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

 

 

***

 

 

40οι

ΜΟΥΣΙΚΟΙ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ "ΦΙΛΩΝΑ" 2017

ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

*

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΙΑΝΟΥ: ΑΚΡΟΑΣΗ,  30/4/2017

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ: ΑΚΡΟΑΣΗ 6/5/2017

&

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ: ΑΚΡΟΑΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 7/5/2017
 

     Οι Μουσικοί διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ», οι πρώτοι στο Πανελλήνιο από το 1976, συνεχίζoυν την πορεία τους διαχωρίζοντας τη θέση τους σε σχέση με άλλους διαγωνισμούς.

      Με την άψογη, από την ίδρυσή τους διοργάνωση και την ανιδιοτελή συνεργασία των Επιτροπών τους, σκιαγραφείται αξιοκρατικά η εικόνα που παρουσιάζει ο εξεταζόμενος  -εκείνη τη στιγμή της εξέτασής του- γνωρίζοντάς του συγχρόνως, αν το επιθυμεί,  τα σημεία βελτίωσής του για τη μελλοντική καταξίωσή του.

Οι διαγωνισμοί  Ταλέντα - Βραβεία "ΦΙΛΩΝΑ" 2017, περιλαμβάνουν :

1. Διαγωνισμό  ΠΙΑΝΟΥ
2. Διαγωνισμό  ΚΙΘΑΡΑΣ
3. Διαγωνισμό  ΕΓΧΟΡΔΩΝ (Βιολί - Βιόλα - Τσέλο - Κοντραμπάσο)
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 2017:

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

  Στους  διαγωνισμούς  "ΦΙΛΩΝΑ",  μπορούν να λάβουν μέρος ΄Ελληνες ή αλλοδαποί σπουδαστές καθώς και ΄Ελληνες της Κύπρου και του Εξωτερικού.

 2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 
Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν ενώπιον κοινού στην αίθουσα συναυλιών του Εθνικού Ωδείου Αθηνών, οδός  Μαίζωνος 8 και Μάγερ 18 Αθήνα  ( τ.κ. 10438,
τηλ.210 5233175) 
Μόνο για τις ημέρες της εξέτασης.


3.  ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


ΠΙΑΝΟ: ΚΥΡΙΑΚΗ,  30  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017 στις 10.00 π.μ.
(προσέλευση από  τις 9.15 π.μ.) 

EΓΧΟΡΔΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ, 6 ΜΑΙΟΥ  2017 . Η ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί προσεχώς.

ΚΙΘΑΡΑ : ΚΥΡΙΑΚΗ, 7 ΜΑΙΟΥ 2017 στις  10.00 π.μ.
(προσέλευση από τις 9.15 π.μ. )


4. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

1. Αίτηση (πατήστε εδώ) υπογεγραμμένη από το σπουδαστή ή τον κηδεμόνα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει ενημερωθεί και αποδέχεται τους όρους του διαγωνισμού.
Στην Αίτηση, επίσης θα αναφέρονται: 

Το όνομα, το επώνυμο του συμμετέχοντος, καθώς και το όνομα πατέρα και μητέρας. Η ηλικία του, το όνομα του Ωδείου στο οποίο φοιτά,  το ονοματεπώνυμο  του καθηγητού του, η τάξη στην οποία φοιτά  και η κατηγορία  στην οποία θέλει να διαγωνιστεί.

Σημείωση: 1η
 

Διαγωνιζόμενος μικρότερης ηλικίας, μπορεί  να εξεταστεί  σε ανώτερη της ηλικίας του κατηγορία, όχι όμως το αντίθετο.

Αποστολή: 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (βλέπε υπόδειγμα ανωτέρω) συνοδευόμενη απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..  


Τέλος, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα υπόλοιπα κατωτέρω δικαιολογητικά:

5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
 
α) Λεπτομερές πρόγραμμα που θα παίξει o εξεταζόμενος.
β) Βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού, μόνο για όσους διδάσκονται κατ’ οίκον,
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σχετικό με τις μουσικές γνώσεις και τις ιδιαίτερες επιδόσεις  του εξεταζόμενου στη μουσική (αφορά  περισσότερο τις μεγάλες κατηγορίες). Παράκληση το βιογραφικό να είναι σε word format.

δ) Οποιοδήποτε πιστοποιητικό Δημοσίου, στο οποίο να αναφέρεται η χρονολογία γέννησης του εξεταζόμενου, καθώς και μία φωτογραφία.

Σημειώνουμε ότι κατά την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης πρωτότυπα βεβαίωση του διδάσκοντος καθηγητού (για εκείνους που διδάσκονται κατ’ οίκον) και ένα πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα φαίνεται η ηλικία του εξεταζόμενου.


ε) Τελευταία ημερομηνία δήλωσης όλων των διαγωνισμών  ορίζεται η 19 Aπριλίου,
σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την ημερομηνία υποβολής του e-mail.


ζ) Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων είναι η αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού, η οποία επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του διαγωνιζόμενου (ή του κηδεμόνα του) στην αίτηση συμμετοχής του. Σημειώνουμε ότι ανεξάρτητα του ποιος υπογράφει -στην αίτηση- θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του εξεταζό- μενου,  το επίθετό του, το όνομα  πατέρα και  μητέρας, η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται, το τηλέφωνό του και η  ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή του.        
 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ως οικονομική υποχρέωση συμμετοχής ορίζεται το ποσόν των 40 Ευρώ για τις κατηγορίες  Juniors και  Α΄Κατηγορίας, το ποσό των 50 ευρώ για τις κατηγορίες Β και Γ και τέλος το ποσό των 70 ευρώ για την Δ΄κατηγορία.
Η καταβολή του ποσού θα γίνεται αποκλειστικά την ημέρα της οικείας εξέτασης.

7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:
  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  «Μικρών Ταλέντων» :  (όριο ηλικίας έως και 9 ετών)Α΄  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (Kατωτέρα : όριο ηλικίας έως και 12 ετών)


Β1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ('Οριο ηλικίας έως και 14 ετών)

 

Β2  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: (όριο ηλικίας έως και 16 ετών).

 

Γ1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (όριο ηλικίας έως και 19 ετών)

   

Γ2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( όριο ηλικίας έως και 22 ετών)


Στην κατηγορία αυτή οι σπουδαστές δεν θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος.


Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ( Ανωτέρα Β΄: όριο ηλικίας έως και 25 ετών).

Στη Δ΄ κατηγορία γίνονται δεκτοί σπουδαστές οι οποίοι είναι ήδη πτυχιούχοι ή που φοιτούν σε προχωρημένες τάξεις Ανωτέρας. Στην κατηγορία αυτή δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό όσοι  είναι διπλωματούχοι Ωδείων αναγνωρισμένων.

 8.  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ:  

 • ΄Ολοι οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας, και των τριών διαγωνισμών, θα πρέπει να βρίσκονται στον τόπο διεξαγωγής τους υποχρεωτικά, μισή ώρα πριν την ορισθείσα έναρξη  της Κατηγορίας τους, ώστε να παραλάβουν το υλικό ενημέρωσής τους από την Γραμματεία των Διαγωνισμών.  Για όποια τυχόν αλλαγή υπάρξει στο πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε άμεσα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση, την ιστοσελίδα  filonas.gr  ή τηλεφωνικά.
 

Η εξέταση   ΚΙΘΑΡΑΣ  θα αρχίσει την Κυριακή 7 Μαιου στις 10.00 το πρωϊ, 


Η εξέταση  
ΠΙΑΝΟΥ   θα αρχίσει την Κυριακή 30 Απριλίου  στις 10.00 το πρωϊ &

Η  εξέταση
ΕΓΧΟΡΔΩΝ θα αρχίσει το Σάββατο  στις 6 Μαιου. Η ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Οι διαγωνιζόμενοι και των τριών διαγωνισμών θα ξεκινήσουν με την κατηγορία των «Mικρών Ταλέντων» για να ακολουθήσουν οι Α,Β,Γ και Δ΄ Κατηγορίες. Η εξέταση θα γίνει με απόλυτη αλφαβητική σειρά  κάθε Κατηγορίας.
 
Η Κριτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ακούσει ολόκληρο το πρόγραμμα ή μέρος αυτού.  Οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι αμετάκλητες. Η βαθμολογία είναι μυστική σε όλες τις φάσεις και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δημόσια μετά το πέρας της εξέτασης.


Η εξεταστική επιτροπή του Διαγωνισμού λαβαίνει υπ’ όψη της το αποτέλεσμα για κάθε υποψήφιο όπως το ακούει άσχετα από συνθήκες που ενδεχομένως οδήγησαν σε μια πλεονεκτικότερη ή μειονεκτικότερη εκτέλεση, από άποψη αρτιότητας και μουσικότητας της εκτέλεσης. Παράλληλα όμως λαβαίνει υπ’ όψη της και 2 ακόμα βασικά στοιχεία:

Το δυναμικό του υποψηφίου για μελλοντική πρόοδο, καθώς και την επίδραση της προσεκτικής και παιδαγωγικά κατάλληλης διδασκαλίας, μαζί με την επιμέλεια του υποψηφίου κατά τις σπουδές του, όπως τα γνωρίσματα προκύπτουν από την ακρόαση του διαγωνισμού. ΄Ολα τα κομμάτια εκτελούνται από μνήμης.

Σημείωση 1η. Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό συμμετέχοντες σε προηγούμενο  διαγωνισμό  "ΦΙΛΩΝΑ", αν  έχουν βραβευτεί με το Α΄ Βραβείο, εκτός εάν εξετασθούν σε Κατηγορία ανώτερης βαθμίδας.

Σημείωση 2η : Η εξέταση  των συμμετασχόντων  θα καλυφθεί και μέσω  της ιστοσελίδας  www.filonas.gr

Σημείωση 3η :  Ενημερώνεστε  από τo ΔΙΚΤΥΟ "ΦΙΛΩΝΑ" για οποιαδήποτε αλλαγή τυχόν  υπάρξει. 

Σημείωση 4η : Η παρουσίαση των συμμετασχόντων θα πραγματοποιείται με την αποστολή της αιτήσεώς τους στο www.filonas.gr .

Σημείωση 5η:  Σε περίπτωση αναβολής ή ακυρώσεως του διαγωνισμού το σωματείο οφείλει να επιστρέψει τυχόν καταβληθέντα ποσά μεταφοράς ή διαμονής διαγωνιζομένων οι οποίοι έχουν έρθει από επαρχία, εφόσον προσκομισθούν οι ανάλογες αποδείξεις. Πέραν τούτου το σωματείο δεν έχει οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση (ποσά που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία του διαγωνιζομένου κλπ).


Οι καθηγητές των συμμετασχόντων θα μπορούν να αποστείλουν φωτογραφία και βιογραφικό τους  για  την προβολή τους   (ίδετε στην  ενότητα  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ) της ιστοσελίδας μας.

    Ενημερώνεστε από το filonas.gr για νεότερες πληροφορίες σε σχέση με τους διαγωνισμούς αλλά και για άλλα θέματα που σας ενδιαφέρουν.

  

 

 

 

 

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2539

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2324

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 2008

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα