ΚΑΝΙΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΟΦΙΑΣ -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

ΚΑΝΙΣΚΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ  ΣΟΦΙΑΣ
ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υδρυτικού μέλους "ΦΙΛΩΝΑ"
από
το αρχείο  "ΦΙΛΩΝΑ"
 
 
 
kanisk.jpg
 
 
                                      ΣΟΦΙΑ
 

Πάντα χρόνος φθίνει μακρός.
Μηδ’ έμπεδον μηδεέν εα,
Ου πλούτον ουδέ χρήματα,

Ου κάλλος ουδέ τοι κράτος.
Ουδ’ οστιούν κόσμος τρέφει

Παν γινόμενον φθείρει χρόνος.

Μόνη δε πάντων άφθιτος

Σοφίη μένει και αβλαβής.

Ουτ’ όμβρος ούτε κύματα,
Ούτε φοβερόν Διός βέλος
Απολείν δύναιτο πώποτε

Σοφίας ανίκητον σθένος

 

Ιάκωβος Μιχβάλης Orellius Τομ.Α΄ σελ.196 Opusculagraecorumsentetiosa ΄Εκδ.Λειψ.1819

Όλα ο μακρός χρόνος τα καταστρέφει στη ζωή

και τίποτε δεν αφήνει μόνιμο και σταθερό,

ούτε ο πλούτος, ούτε τα χρήματα,

ούτε η ομορφιά, ούτε η δύναμις,

ούτε ό,τι δήποτε άλλο υπάρχει στη γη

μπορεί να αντισταθή στην ανελέητη ορμή του.

Μόνη δε απ’ όλα άφθαρτη και αβλαβής

Μένει η «Σ Ο Φ Ι Α» μέσα στη ζωή

Και ούτε η βροχή, ούτε τα κύματα

Ούτε και αυτά τα φοβερά βέλη του Διός

Είναι ικανά ποτέ να καταστρέψουν

Της Σοφίας την ανίκητη δύναμι.


                 --------------
                 «Λεπτομερής και πιστή ανάλυσις του βίου ενός μικρού ανθρώπου μπορεί να κινήση το ενδιαφέρον ενός μεγάλου».                    Καρλάϋλ

ΑΝΑΧΑΡΣΗΣ

anaxarsis.jpg

 

  ΟΝΟΜΑ:  Ανάχαρσις

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Γνούρος

ΑΔΕΛΦΟΣ: Σαύλιος, βασιλεύς.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:Σκυθία
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:630 π.Χ.
             
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ:Σκυθία
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ:565 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 65

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Εφονεύθη. (Εφονεύθη δια τόξου από τον βασιλέα αδελφό του με το πρόσχημα ότι ήθέλησε να εισαγάγη την λατρεία των Ελευσινίων και στην πατρίδα του Σκυθία). Πεθαίνοντας είπε το περίφημο τελευταίο απόφθεγμά του: ΄Ότι για μεν την ετοιμότητα του πνεύματός μου εσώθηκα και ανεδείχθην στην Ελλάδα, εξ αιτίας του φθόνου όμως εχάθηκα στην ίδια την πατρίδα μου. «Διά μεν τον λόγον εκ της Ελλάδος σωθήναι, δια δε τον φθόνον εν τη οικεία απωλέσθαι».

ΕΡΓΑ: ΄Εγραψε περί πολλών αντικειμένων, αλλά κανένα δεν διεσώθη.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Σώφρων, ολιγαρκής, συνετός. Η μεγάλη φιλοσοφική του θυμοσοφία, καταφαίνεται στην περίφημη απάντησι, την οποία έδωκε σε κάποιον Αττικό, ο οποίος τον εχλεύασε για την βάρβαρη Σκυθική του καταγωγή: Εμένα μεν με ντροπιάζει η Πατρίδα μου, του είπε, εσύ όμως ντροπιάζεις την πατρίδα σου. «Εμοί μεν όνειδος η πατρίς, συ δε τη πατρίδι».

 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Βασιλική οικογένεια

 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Στην Αθήνα κατήλθε το έτος 589 π.Χ. ΄Εγινε φίλος και μαθητής του Σόλωνος και συνεδέθη το έτος 589 π.Χ. ΄Εγινε φίλος και μαθητής του Σόλωνος και συνεδέθη δια στενής φιλίας με τον Περίανδρο. Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναγράφει τα περισσότερα από τα διασωθέντα αποφθέγματά του, ο δε Λουκιανός που τον αναφέρει στους διαλόγους του και τον χαρακτηρίζει ως άνθρωπο σπουδαίο, απροκάλυπτο και συνετό.

 ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Αποδίδουν σ’ αυτόν και την εφεύρεσι των φυσητήρων, της διπλής Αγκύρας και του κεραμεικού τροχού.

 ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Ο Πλούταρχος τον παρουσιάζει ως παρακαθήσαντα ισοτίμως στο Συμπόσιο των Επτά Σοφών που παρέθεσε ο Περίανδρος στο Λέχαιο της Κορίνθου.

 * Ένα από τα αποφθέγματα του Ανάχαρσις «Ψυχή» (Πνεύμα)
Το σώμα είναι όργανο της ψυχής, η  δε ψυχή το όργανο του Θεού.


 ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ

nanaksag.jpg

   ΟΝΟΜΑ:  Αναξαγόρας
                (Ο μέγιστος των φιλοσόφων της Ελεατικής Σχολής)

             ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Κλαζομεναί ( Μ. Ασίας ).

     ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 500 π.Χ.
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Λάμψακος
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 428 π.Χ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 72

 

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Λιμός. (κατηγορηθείς υπό των πολιτικών αντιπάλων του επί ασεβεία εφυλακίσθη και κατέφυγε μέσα στην Λάμψακο, όπου «αποκαρτερήσας λιμώ απέθανεν».

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Φιλόσοφος, μεταξύ των μαθητών του περιλαμβάνοντο ο Σωκράτης, ο Περικλής, ο Θουκυδίδης, ο Δημόκριτος, ο Εμπεδοκλής και ο Ευριπίδης.

 

ΕΡΓΑ: Πιθανώτερος τίτλος: «Περί φύσιος» (Περί φύσεως). Εκ των αποσπασμάτων τούτων καταφαίνεται ότι το έργο ήταν γεμάτο από χάρι και μεγαλοπρέπεια.

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Ευχάριστος, ομιλητικός και πιστός.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Συνεδέθη δια στενωτάτης φιλίας με τον Περικλή και τον Αλέξανδρο.

 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Κατηγορηθείς επί ασεβεία εφυλακίσθη και κατέφυγε μετά στην Λάμψακο, και μετά την ίδρυσι της Φιλοσοφικής Σχολής, απέθανε.

 

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Διετύπωσε πρώτος την αντίληψι, ότι η αδιαμόρφωτη και ανάμικτη ύλη του σύμπαντος ετέθη σε τάξι από «Νουν» και καθώρισε κατά τρόπο καταπληκτικό τις αιτίες οι οποίες προκαλούν τις εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης. Παν ότι υπάρχει εις τον Μεγάκοσμο υπάρχει και εις τον Μικρόκοσμο, έκαστον όμως πράγμα γίνεται αισθητόν αναλόγως του επικρατούντος εν αυτώ στοιχείου.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Απέθανεν στην Μάλψακο, ετιμήθη πολύ από τους κατοίκους της. Επίγραμμα χαραγμένο στον τάφο του: Ενθάδε, πλείστον αληθείας επί τέρμα περήσας, ουρανίου κόσμου, κείται Αναξαγόρας». (Εδώ μία κι ως την άκρατη αλήθεια του Ουρανίου του κόσμου έφθασε, νεκρός, κοιμάται ο Αναξαγόρας).

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: «Νους λεπτότατόν τε πάντων χρημάτων και καθαρότατον». (Ο νους είναι το λεπτότατο και το διαυγέστατο μεταξύ όλων των πραγμάτων).

 

Εκ των αποφθεγμάτων του Αναξαγόρα:

* Ανοτερότης: «Τον ελάττω μη αποσκευαλίζης». (Τον κατώτερό σου μη τον ταπεινώνης).

 

 

ANAKΡΕΩN

 

anakreon.jpg

 

ΟΝΟΜΑ: Ανακρέων

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Σκύθινος

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  Τέω.
(Ιωνική αποικία της Μ. Ασίας)
  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 563 π.Χ.

ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Αθήναι   
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 468 π.Χ. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 85

 

 ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Επνίγη από μία ρόγα σταφυλιού, που εστάθη στον λαιμό του.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Λυρικός ποιητής, μελωδός.

 ΕΡΓΑ: Από τα κομψότερα ποιήματά του, με τα οποία ψάλλει τον έρωτα και το κρασί, εσώθησαν μόνο περί τα 100 μικρά αποσπάσματα. Τα ποιήματά του αποπνέουν απλότητα, αφέλεια και τέχνη. Εξυμνεί το παιδικό κάλλος και τις γυναικείες χάρες.


ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Λάτρης του έρωτος και του Βάκχου, ευπρεπής, μαλθακός.

 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Μετά την ήττα της πατρίδος του μετέβη στα ΄Αβδηρα της Θράκης, που ωνόμαζε:  «Καλήν Γήιων αποικίαν». Μετά την δολοφονία του Πολυκράτη μετέβη στην Αθήνα δια πεντηκοντόρου η οποία απεστάλη επί τούτω υπό του Πεισιστράτου.

 

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Η μορφή του εν μέθη διατελούντος Ανακρέοντος αποτελεί για τους αρχαίους γλύπτας σχετικό πρότυπο. «Νήφων εν τω γράφεριν και αγαθός λωνβ, προσποιείται μεθύειν, ουκ ούσης ανάγκης’. (Χωρίς να είναι ανάγκη έκανε τον μεθυσμένο όταν έγραφε, ενώ ήταν νηφάλιος και εξαίρετος).

 

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Σε πολλά αττικά αγγεία ζωγραφίζεται ο ποιητής τραγουδώντας εν μέσω παιδιών. Ο Κριτίας είχε υμνήσει αυτόν με εξάμετρους στίχους. Η Τέως έβαλε την προσωπογραφία του στα  νομίσματα που έκοψε, οι δε Αθηναίοι του έστησαν τον αδριάντα στην Ακρόπολι δίπλα στον Ξάνθιππο που παρίστανε τον Ανακρέοντα γυμνό να τραγουδά με την κιθάρα του.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: « Επειδή βροτός ετέχθην βιότον τρίβον οδεύειν, χρόνον έγνων, όν παρήλθον.  ‘Ον δ’ έχω δραμείν, ουκ οίδα» (Αφού εγεννήθην θνητός για να διαβώ το δύσκολο μονοπάτι της ζωής, γνωρίζω καλά τον δρόμο που επέρασα. Εκείνον όμως που έχω ακόμη να διανύσω δεν τον γνωρίζω καθόλου).

 

Απόφευγμα του Ανακρέοντος :

            * Όταν πίνω κρασί, οι φροντίδες ελαττώνονται

 
ΑΙΣΧΥΛΟΣ

 esxilos.jpg

ΟΝΟΜΑ:  Αισχύλος

  ΕΠΩΝΥΜΟ: Γυιός του Ευφορίωνος.
(Κατήγετο από το ένδοξο γένος των Κοδριτών.)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ευφορίων, Ιερεύς

ΤΕΚΝΑ: Δύο Ευφορίων και Ευαϊων.

ΑΔΕΛΦΟΙ: Δύο. Κυναίγειρος (αποκτήσας αθάνατη δόξα) και Αμοινίας. Είχε και μία αδελφή της οποίας ο γυιός, Φιλοκλής, και ο γυιός αυτού Μλαρσιμος, ο εγγονός του Αστυδάμας
και οι δισέγγονοί του Φιλοκλής, και Αστυδάμας.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ελευσίς. (Αττικής)
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 525 π.Χ.

ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Γέλα Σικελίας. (εκεί και ετάφη)

ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 455 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 70

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Ατύχημα. (Κατά την παράδοσι, έπεσε χελώνη επί της κεφαλής του και τον εφόνευσε).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Πατέρας της ελληνικής δραματουργίας – μέγιστος ιεροφάντης της αρχαίας τραγωδίας – μουσικός – αρχιτέκτων – σκηνοθέτης.

 

ΕΡΓΑ: 74. (Διεσώθησαν 7, απωλέσθησαν 67). Τίτλοι διασωθέντων: Ικέτιδες, Πέρσι, Προμηθεύς Δεσμώτης, Επτά επί Θήβας και η μοναδική εκ της αρχαιότητος σωζομένη τριλογία «ΟΡΕΣΤΕΙΑ»: Αγαμέμνων, Χοηφόροι, Ευμένιδες. Τα έργα του διακρίνει μεγαλοπρέπεια και μνημειακή επιβλητικότης.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Ευγενής, σεμνός, ευσεβής, δίκαιος, ανδρείος και τολμηρός.


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Κατήγετο από ευγενή, εύπορη και ένδοξη οικογένεια.


 ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: ΄Ελαβε μέρος και διεκρίθη στη μάχη του Μαραθώνος και στην ναυμαχία της Σαλαμίνος. Η συμμετοχή του αυτή στην τιτανομαχία της Ελλάδος είχε ισχυρότατη επίδρασι επί των έργων του.

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Εχρησιμοποίησε στοιχεία από όλα τα προγενέστερα είδη ποιήσεως και πρόσθεσε ένα στοιχείο εντελώς νέο, τη δράσι.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Βραβεία: 13 πρώτες νίκες (εκ των δευτερείων και τριτείων) Μνημεία: Στη Γέλα Σικελίας επί του τάφου του. Στο Διονυσιακό θέατρο χάλκινη ανάγλυφη εικόνα. Οι Αθηναίοι εψήφισαν ειδικό νόμο για την υποχρεωτική αναπαράστασι των τραγωδιών του.

 Χαρακτηριστικό απόφευγμά του :

 «Τους προδότας γαρ μισείν έμαθον» (΄Εμαθα να μισώ τους προδότας).

 

 

 ΑΙΣΧΙΝΗΣ

    esxinis.jpg

 

 ΟΝΟΜΑ:  Αισχίνης

 

ΕΠΩΝΥΜΟ: Συνεδέετο με το γένος των Ετεοβουταδών (Κληρονομικό τιμητικό αξίωμα)

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:  Ατρόμητος - Γραμματοδιδάσκαλος

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:  Γλαυκοθέα – Τελέστρια Ιεροτελεστιών

ΟΝΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: Κόρη του Φιλοδήμου.

ΤΕΚΝΑ: Δύο γυιοί και μία κόρη

ΑΔΕΛΦΟΙ: Δύο: Φιλοχάρης και Αφόβητος
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήναι (Δήμος Κοθωκίδης)
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 393 π.Χ.
 
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Σάμος, όπου μετέβη για ιδιωτικές του υποθέσεις.
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 314 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 79 έτη 

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Φυσιολογική

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ρήτωρ, αθλητής, ηθοποιός, δικαστικός γραφεύς, πολιτικός.

 

ΕΡΓΑ:Σώζονται  τρεις λόγοι του:

1.      ο κατά Τιμάρχου,

2.      Ο κατά Κτησιφώντος και

3.      Ο περί παραπρεσβείας, διακρινόμενοι για την σαφήνεια, τον πλούτο και την δύναμη των επιχειρημάτων. Οι αρχαίοι ωνόμαζαν τους λόγους του «Τρεις χάριτες»

 

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Ευπρεπής, καλλίφωνος, προικισμένος με ηχηρά και αρμονική φωνή, λεπτότητα πνεύματος, ισχυρτά λογική, γενναίος και αθλητής. Βεβαίως , πολύ απέχει από του να είναι πρότυπον αρετής. Ε,παθής, φιλόδοξος, βίαιος, άδικος, είχε μεγάλη φαντασία και συχνά εδωροδοκείτο από τον Φίλιππο. Αλλά, εκ της όλης αυτής πολιτείας δεν προκύπτει η άκρτα εκείνη φαυλότης, που ο Δημοσθένης αποδίδει σ’ αυτόν.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Ο πατέρας του ανήκε σε αξιοπρεπές Αθηναϊκό γένος. Μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο περιήλθε σε κατάστασι πενίας.

 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Αντίπαλος τοπυ Δημοσθένη και εφάμιλλός του κατά την ρητορική δεινότητα. Ο Δημοσθένης, αντιδικώντας στην αγορά και λογοπαίζοντας, του είπε το περίφημο: «Αισχίνη ουκ αισχύει»

 

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Ηττηθείς από τον Δημοσθένη σε δίκη, μετέβη στη Ρόδο και ίδρυσε την περίφημη ρητορική Σχολή.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Στην εν Ταμύναις της Ευβοίας μάχη επέδειξε λαμπροτάτη δράσι, για την οποία εστεφανώθη επί του πεδίου της μάχης από το στρατηγό Φωκίωνα. Κατά κοινή αναγνώρισι εδόθη στον  Αισχίονη η δευτέρα, κατ’ αξίαν, στην ρητορεία θέσις, από τους τεχνοκρίτας.

 

Κάποια από τα αποφθέγματά του:

* Ανομία : (Αναρχία – Ανταρσία )

Εκείνος που σπέρνει ανομίες, θερίζει συμφορές

* Ευγένεια: (Αγωγή – Ανατροφή – Αξιοπρέπεια )

« Πάσιν διαλέγου» (Να είσαι ευπροσήγορος ).

 

ΒΙΑΣ     bias.jpg  

    

ΟΝΟΜΑ:  BIAΣ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Τεύματος ή Τεντεμίδης
           ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  Πριήνη
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ:  625 π.Χ.

ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Πριήνη
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 540 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 85


ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Συγκοπή. (Αφού ηγόρευσε δια μακρών, αν και σε βαθειά γηρατειά, υπερασπίζοντας κάποιον ενώπιον του Δικαστηρίου, έγειρε μετά το τέρμα του λόγου του και εκεί έμεινε νεκρός. «Δίκην γαρ υπέρ τινος λέξας, ήδη υπέργηρος υπάρχων, μετά το καταπαύσαι τον λόγον, απέκλεινε την κεφαλήν εις τους της θυγατρός υιού κόλπους… λυθέντος του Δικαστηρίου νεκρός εν τοις κόλποις ευρέθη».
Όταν μετά την κατάληψιν της Πριήνης από τους Πέρσας έφευγαν όλο πανικόβλητοι από την πόλιν, για να μετοικήσουν στην Σαρδηνία, ο καθένας απ’ αυτούς συναπεκόμιζεν ό,τι πολύτιμο είχε, μόνον ο Βίας εθεάθη βαδίζων ατάραχος, χωρίς να κρατεί τίποτα εις τα χέρια του.

 

-          Και γιατί δεν παίρνεις κάτι μαζί σου; Τον ρώτησαν.

 

-          Μα ό,τι έχω το φέρνω μαζί μου! Απάντησε ο Βίας.

 Η φράσης αυτή η οποία περιεσώθη στην Λατινική της μετάφραση «0mniameamecumposto”, έχει παραμείνει μέχρι σήμερα παροιμιώδης.

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ρήτωρ και φιλόσοφος

 ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Λιτοδίαιτος, εγκρατής, ολιγαρκής, αφιλοκερδής και ακαταγώνιστος προασπιστής των αδικουμένων.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Προήρχετο από πλούσια οικογένεια.

 

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Εθεωρείτο  ως ο σπουδαιότερος από όλους τους άλλους συγχρόνους σοφούς, «Προκεκριμένος των επτά». Ο Ηράκλειτος είχε δηλάσει: «Εν Πριήνη, Βίας εγένετο, ο Τενταμείω ου πλείων λόγος ή των άλλων».

 

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Παρορμητικός, αφιλοκερδής, ανελάμβανε αυτεπάγγελτα και εντελώς δωρεάν την συνηγορίαν ενώπιον των Δικαστηρίων, για όσους δεν είχαν τη δύναμι να αντιμετωπίσουν την αυθαιρεσία, αγωνιζόμενος πρωτοποριακά πάντοτε και μέχρι τα βαθειά γεράματα, για την αποκατάστασι του δικαίου και την εξυπηρέτησι της αρετής.

 

                   ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Οι συμπολίται ετίμησαν τον Βίαντα τόσο   εν ζωή όσο και μετά τον θάνατό του. Εκήδευσαν αυτόν με μεγάλες τιμές και ανήγειραν προς τιμήν του μεγαλοπρεπές μνημείο. «Και τέμενος καθιέρωσαν, το Τεντάμειον»


ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

dimokritos.jpg

              

ΕΠΩΝΥΜΟ: (Γνωστός με το παρατσούκλι: Ο Γελασίνος)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Ηγνησίστρατος ή Αθηνόκριτος ή Δαμάσιππος

ΑΔΕΛΦΟΙ Δύο: Δαμάσος και Ηρόδοτος, αδελφή  μία, Θερσίς 
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΄Αβδηρα (Πόλις της Θράκης, κειμένη στην πλησίον της θαλάσσης ανατολική  όχθη του ποταμού Νέστου.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 470 π. Χ.ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ:  ΄Αβδηρα 

ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 361 π.Χ.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 109 π. Χ.
ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Φυσιολογική

           ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Μέγας φιλόσοφος, Μαθηματικός και Αστρονόμος.
           ΕΡΓΑ: Τα συγγράμματά του ήσαν πολυάριθμα και περιελάμβαναν όλους τους κλάδους της ανθρώπινης  γνώσεως. Οι περισσότερες διασωθείσες βιογραφικές πληροφορίες οφείλονται στο Διογένη Λαέρτιο.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Μετριόφρων, ταπεινός, εύθυμος και συνεχώς γελαστός.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Ο πατέρας του εφημίζετο για τον πλούτο του, τον οποίο εδαπάνησε για την μόρφωση του Δημόκριτου και σε περιηγήσεις προς ικανοποίηση της περιεργείας του.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Διδάσκαλός του αναφέρεται ο Λεύκιπος. Στα ΄Αβδηρα ίδρυσε Σχολή, στην οποία εφοίτησε ο κατόπιν γενόμενος περίφημος γιατρός Ιπποκράτης.

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Ιδρτυτής της υλιστικής θεωρίας περί ατόμων. Κατά τη θεωρία του το σύμπαν αποτελείται από άπειρα, αιώνια , άφθαρτα, αναλλοίωτα και αδιαίρετα μόρια (άτομα), τα οποία αενάως στροβιλίζονται στον άπειρο κενό χώρο, όπως η σκόνη στον αέρα, συνωθούμενα δε παράγουν  διαφόρους κόσμους. Σ’ έναν εκ των κόσμων αυτών ανήκουν και οι άνθρωποι.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: « ‘ Ην μη πολλών επιθημέης, τα ολίγα τοι πολλά δόξει».
(Αν δεν επιθυμείς πολλά, τα λίγα θα σου φανούν πολλά).

 

ΑΡΧΙΜΙΔΗΣarximidis.jpg

 

ΟΝΟΜΑ: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Μέγας σοφός, ο σημαντικώτατος των μαθηματικών και φυσικών της αρχαιότητος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Συρακούσες.
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 287  π.Χ.
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Συρακούσες   
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 213 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ:  74
ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Εφονεύθη κατά την άλωση των Συρακουσών από αγροίκο και βάρβαρο στρατιώτη, τον οποίο θέλησε να διώξη από το εργαστήριό του για να μη του διακόψει στις σκέψεις του (Μη μου τους κύκλους τάραττε).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Θεωρείτο ο μέγιστος των μαθηματικών και μηχανικών της ανθρωπότητας.
ΕΡΓΑ: Σωζόμενα: «Περί σφαίρας και κυλίνδρου», «Περί κωνοειδών και σφαιροειδών» - «περί του κύκλλου» - «ψαμίττης», όπου και το σύστημα περί αριθμήσεων των αρχαίων, και σύγραμμα στο οποίο καθορίζεται η μέθοδός του απός απόδειξι των θεωρημάτων .

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Βιογραφία του Αρχιμήδη είχε γράψει ο λόγιος Ηρακλείδης. Η βιογραφία του όμως εχάθη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Κατά την παράδοση, ο Αρχιμήδης είχε συγγένεια με τον βασιλικό οίκο των Συρακουσών. Η οικογένειά του ήταν αρκετά εύπορη.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ:  ΄Όταν ο Αρχιμήδης είδε τον Ρωμαίο στρατιώτη ετοιμαζόμενο να του επιτεθεί ανεφώνησε: «Μη παρά γραμμάν, αλλά παρά κεφαλάν». (Μη μου χαλάσης το σχήμα, κτύπησε καλύτερα στο κεφάλι). Κατ’ άλλην εκδοχή είπε: «Απόστηθι του διαγράμματός μου». Πρόσεξε μη μου πειράξεις το σχήμα.

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: Επλούτησε την μαθηματική και φυσική επιστήμη με σπουδαίες ανακαλύψεις, (υπολογισμοί επιφανειών, όγκων, καμπυλών, βάσεις της στατιστικής και της υδροστατικής, θεωρία περί μοχλών  κ.λ.π. Υποστήριζε, δια των επ’ αυτού εφευρεθεισών μηχανών, την άμυνα των Συρακουσών, που επολιορκούντο από τους Ρωμαίους.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Το 75 π.Χ. ο Κεκέρων, δικηγόρος, λόγιος και πολιτικός, όταν ανέλαβε την οικονομική διοίκηση της Σικελίας, ανεκάλυψε κοντά στην Ακραγαντινή Πύλη, τον τάφο του Αρχιμήδη σκεπασμένο από αγριολούλουδα και αγκάθια. Ο μεγάλος ρήτωρ διέταξε κι ανοικοδόμησαν το μνήμα του μεγάλου μαθηματικού κι έγραψε με πίκρα όσο και με υπερηφάνεια: « ΄Ετσι, αυτή η περιώνυμη πόλις της Ελλάδος θα είχε απολησμονήση τον τάφο του τιοο μεγαλοφυούς τέκνου της, αν δεν τον είχε ανακαλύψει ένας άνθρωπος από το Αρπίνο».

Πάνω στον τάφο του εστήθη μια σφαίρα μέσα σε κύλινδρο, σύμφωνα με παλαιά του επιθυμία. «Δος μοι πα στω, και τα γαν κινήσω» «Δος του μέρος να σταθώ και θα μετακινήσω ακόμη και την γη δια του μοχλού».

 ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣaristofanis.jpg


      ΟΝΟΜΑ: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ           

ΕΠΩΝΥΜΟ: Ανήκει στην Πανδιονίδα φυλή.

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Φίλιππος
ΤΕΚΝΑ:  Δύο (τον Αραρότα και τον Φίλιππο), οι οποίοι αναφέρονται ως ποιητές κωμωδιών.
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα (Δήμος Κυδαθηναίων).
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 452 π.Χ.
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Αίγινα
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 385 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 67ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Φυσιολογική 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : Ο μέγιστος των κωμικών ποιητών της  αρχαιότητας.

ΕΡΓΑ:  Εκ των 44 κωμωδιών  του εσώθησαν μόνον 11. Αχαρνείς, Ιππείς, Νεφέλαι, Σφήκες, Ειρήνη, ΄Ορνιθες, Λυσιστράτη, Θεσμοφοριάζουσαι, Βάτραχοι, Εκκλησιάζουσαι, Πλούτος. Εβραβεύθησαν 10. Τα έργα του εκυριάρχησαν επί 40 έτη στην αθηναϊκή σκηνή

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Συνετός και τολμηρός. Φαντασιώδης και πνευματώδης με καυστικό χιoύμορ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Ανήκε στο Αριστοκρατικό κόμμα και στην φυλή Πανδιονίδα.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: Εχλεύαζε με μεγάλη τόλμη και με ανεξάντλητο σατιρικό πνεύμα και φαντασία τους δημοκρατικούς κόλακας του όχλου, τους σοφιστάς και τον Δήμο.

ΕΙΣΑΧΘΕΙΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΙ: ΄Αρχισε να γράφει κωμωδίες από τη νεανική ηλικία του. Τα πρώτα του έργα εδίδαξε με ξένο όνομα, διότι λόγω ηλικίας ο άρχων δεν θα του έδινε χορό. Τις δύο απολεσθείσες κωμωδίες του «Δαιταλής» και «Βαβυλωνίους» καθώς και τους «Αχαρνείς» και τις «’Ορνιθας» εδίδαξε με το όνομα του ηθοποιού Φιμνίδη.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:  Οι Αθηναίοι τον εκτιμούσαν και τον εστεφάνωσαν το 405 π.Χ. Το 425 έλαβε στα Λήναια το πρώτο βραβείο δια τους «Αχαρνείς» του υπό ψευδώνυμο Δαιταλής. Ωραιότατο επίγραμμα, αποδιδόμενο στον Πλάτωνα, αποκαλεί τον Αριστοφάνη «Τέμενος των Χαρίτων». Οι χάριτες τέμενός τις λαβείν όπερ ουχί πεσείται διζόμεναι ψυχήν εύρον Αριστοφάνης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  «Μακάριος γ’ ανήρ συνέσει ηκριβωμένην». (Ευτυχής είναι ο έχων αρτία σύνεσι)

ΠΛΑΤΩΝ

platon.jpg

 ΟΝΟΜΑ: ΠΛΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: Αρίστων ο Αριστοτέλους
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ:  Περικτιόνη
ΤΕΚΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ : Αριστοκλής
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Αθήνα
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 427 π.Χ.
ΤΟΠΟΣ  ΘΑΝΑΤΟΥ: Αθήνα
ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ: 347 π.Χ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ: 80
ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Φυσιολογική

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Ο μέγιστος των φιλοσόφων της αρχαιότητος.
ΕΡΓΑ: ΄Εγραψε μεταξύ των πολλών άλλων και την «ΑΠΟΛΟΓΙΑ» του Σωκράτη, του οποίου την φιλοσοφία εκθέτει, συμπληρώνει, συστηματοποιεί και εξαίρει. Η φιλοσοφία του, πραγματευόμενη περί της φύσεως του «αισθητού» και υπεραισθητού» κόσμου, αποτελεί το πρώτο στην Ιστορία καθολικό σύστημα, με ανυπολόγιστη επίδραση στο μεταγενέστερο κόσμο.

ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡ: Ανήκε σε ευγενέστατη, εκ μητρός, οικογένεια και έλαβε άριστη αγωγή.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: Το αρχικό του όνομα ήταν Αριστοκλής, ωνομάσθη δε Πλάτων διότι είχε πλατύ στέρνο και μέτωπο.

ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ: ΄Ιδρυσε σχολή κοντά στο ιερό του Ακαδήμου, γι’ αυτό και ωνομάσθη ΑΚΑΔΗΜΙΑ, είχε δε πολλούς μαθητές.

ΤΙΜΗΤΙΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Στην είσοδο της Ακαδημίας υπήρχε η επιγραφή: «Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω» και ο Μιθριδάτης την επιγραφή: «Μιθριδάτης, ο Ροδοβάτου Πέρσης Μούσαις εικόνα ανέθετο Πλάτωνος, ήν Σιλανίων εποίησεν». Επίγραμμα επί του τάφου του Πλάτωνος αποδιδόμενο στον φιλόσοφο Κράντορα. «Σώμα μεν εν κόλποις κατέχει τόδε γαία Πλάτωνος, ψυχή δι’ ισοθέων τάξιν έχει μακάρων».  (Αυτό μεν εδώ το σώμα του Πλάτωνος το κατέχει η γη, η δε ψυχή του είναι μεταξύ των ισοθέων μακάρων).              

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Λόγω ασθενείας του δεν μπόρεσε να    παρευρεθή κατά τις τελευταίες στιγμές του δασκάλου του Σωκράτη. " Ζηλωτόν ουδέν, ουδέν καλόν εξ αισχρού φυόμενον». (Ούτε αξιοζήλευτο, ούτε καλό πράγμα μπορεί να είναι κάθε πράγμα που εκπηγάζει από το κακό).

 irodotos.jpg

 

 

 ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ   ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2471

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2216

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 1944

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα