ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

 

«Ο  Φ Ι Λ Ω Ν»     Το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου « Ο ΦΙΛΩΝ » προερχόμενο από τη Γενική Συνέλευση της 14-11-2004  σε συνδυασμό και με   αποφάσεις  προγενεστέρων  Διοικητικών Συμβουλίων  (άρθρο 8 του εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Πειραιά Καταστατικού του) συμπλήρωσε τον Εσωτερικό Κανονισμό   σύμφωνα με τον οποίο  εσωτερικό ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ρυθμίζεται  η λειτουργία τόσο των υφισταμένων Τμημάτων του, όσο και των τοπικών του Γραφείων.


Α. ΤΜΗΜΑΤΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΗΘΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ &
ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΙΛΩΝΑ


 • ΤΜΗΜΑ   ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
 •      Το τμήμα τούτο περιλαμβάνει Επιστημονικές διαλέξεις, Ελεύθερες συζητήσεις πάνω σε κοινωνικά θέματα και σε κοινωνικούς προβληματισμούς, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα στα πλαίσια της Επιμόρφωσης. Ασχολείται επίσης με τις φιλολογικές και λογοτεχνικές εκδηλώσεις, με την  ανάδειξη φιλολογικών και λογοτεχνικών ταλέντων (μέσα από το χώρο της εκπαίδευσης και εκτός αυτού), τη βράβευση των καλύτερων έργων συγγραφέων, ποιητών, νέων και μαθητών. Επίσης φροντίζει για τη συνεργασία με φορείς για την προβολή και διάδοση της Ελληνικής γλώσσας.

 • ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

 •     Περιλαμβάνει τη Διοργάνωση Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων, Εκθέσεων ζωγραφικής, μουσικών εκδηλώσεων, ως και την αξιολόγηση και  προβολή Καλλιτεχνικών ταλέντων (διαγωνισμοί «ΦΙΛΩΝΑ»),  μορφωτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

 • ΤΜΗΜΑ ΗΘΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

 •     Διοργανώνει και προβάλει ό,τι έχει σχέση με την παράδοσή μας. Διοργανώνει εκδηλώσεις παραδοσιακών χορών, μουσικών παραδοσιακών οργάνων και παραδοσιακού τραγουδιού. ΄Εχει την ευθύνη της βράβευσης των κειμένων με ηθογραφικό περιεχόμενο που προκύπτουν από τους αντίστοιχους διαγωνισμούς μας .

 • ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
 •     Ασχολείται με τη διενέργεια και προβολή του ετήσιου Μουσικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα  με την από την κοινοποίησή του περίοδο έως την διεξαγωγή και προβολή των ταλαντούχων νέων, σε συνεργασία με το τμήμα καλών τεχνών και πολιτισμού.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ  και  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

 •  ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

  ΄Ερχεται σε επικοινωνία με τις παροικίες του Απόδημου Ελληνισμού, προβάλλει τους συμμετέχοντες ΄Ελληνες των παροικιών στους διαγωνισμούς του Πνευματικού Κέντρου αλλά και άλλων δραστηριοτήτων τους, ενώ είναι υπεύθυνο για τις διοργανούμενες εκδηλώσεις με τον απόδημο ελληνισμό.

 •     TΜΗΜΑ  ΤΥΠΟΥ  & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

  Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει την επικοινωνία με Δημόσιες ή Ιδιωτικές Αρχές, με συναφείς Συνδέσμους, Συλλόγους, Ομίλους, Σωματεία και ιδιώτες. Φροντίζει την προβολή των εκδηλώσεων  αλλά και  τη διάδοση   εντύπου υλικού  του Πνευματικού Κέντρου.  

 •     ΤΜΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΦΙΛΩΝΑ

 • Μέσω του Ασυρμάτου Δικτύου Ο «ΦΙΛΩΝΑΣ» γίνεται συνδετικός κρίκος, δέχεται προβληματισμούς, απόψεις, ιδέες και τις παρουσιάζει  δημιουργώντας έναν πρωτότυπο πολιτιστικό πυρήνα.
  Το «Δίκτυο Φίλωνα»  θα παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να επικοινωνούν άμεσα προσφέροντας υπηρεσίες όπως ταχύτατη ανταλλαγή δεδομένων και αρχείων, πρόσβαση στο διαδίκτυο, chatting, voice-over-IP, τηλεδιάσκεψη.
  Επίσης οι διαγωνισμοί ποίησης, πεζογραφίας, ζωγραφικής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων σχολείων και Ωδείων θα διεξάγονται μέσω του δικτύου Φίλωνα. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω του δικτύου για την πορεία τους, και ζωντανοί διαγωνισμοί (όπως της μουσικής) και εκδηλώσεις θα μεταδίδονται απ’ ευθείας. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει μέρος και να συμμετάσχει στη βράβευση, με το Βραβείο κοινού.
  ΄Αμεση θα είναι και η προβολή κάθε δραστηριότητας των μελών του δικτύου Φίλωνα, τα οποία ασχολούνται με τέχνες-γράμματα καθώς θα υποστηρίζει τη σχεδίαση και φιλοξενία των προσωπικών τους ιστοσελίδων! 


                                                                                   Β΄  ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  «ΦΙΛΩΝΑ»

 •  
 •     Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ» στον Ελλαδικό χώρο (εσωτερικό, Κύπρο και Ελληνικές παροικίες του εξωτερικού), η ανάγκη γνωστοποίησης και προώθησης των σκοπών, των ιδεών, των εκδηλώσεών του, του περιοδικού του  και εν γένει των δραστηριοτήτων του αλλά και η δυνατότητα μέσω της αποκέντρωσης να εμφανιστούν και προβληθούν νέες ιδέες, απόψεις οδήγησαν στη δημιουργία ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, τα οποία θα λειτουργήσουν όπως κατωτέρω αναφέρεται:
 •  
      Τα Τοπικά Γραφεία θα φέρουν τον Τίτλο:
      Πνευματικό Κέντρο Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ» ή συντετμημένο
      Π.Κ.Π.  «Ο ΦΙΛΩΝ»   και υπότιτλο
      «ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ .....»
 •  
      Τα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  θα  λειτουργούν σύμφωνα με το Καταστατικό του Π.Κ.Π. «Ο ΦΙΛΩΝ» και τον εκάστοτε ψηθιζόμενο  εσωτερικό κανονισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του.
 • Τα Γραφεία αυτά θα διευθύνονται από τους «Δ/ντες», οι οποίοι για μεν την Αττική θα προέρχονται από τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τους πρόεδρους  των ΤΜΗΜΑΤΩΝ του Πνευματικού Κέντρου, για δε την περιφέρεια και το εξωτερικό θα διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργά μέλη του Πνευματικού Κέντρου,  γνωστά για την προσφορά τους στις τέχνες και τα γράμματα.
 •  
      Οι Δ/ντές των  Τοπικών Γραφείων  θα μπορούν να  εγγράφουν μέλη, να ορίζουν  εξ αυτών την Επιτροπή Διοίκησης των Γραφείων τους, να αναλαμβάνουν την διοργάνωση εκδηλώσεων με ίδια πρωτοβουλία, να έχουν δική τους οικονομική αυτοτέλεια,  αλλά και την υποχρέωση να ενημερώνουν την Κεντρική διοίκηση (Συμβούλιο Π.Κ.) ώστε να τους παραχωρείται η γραπτή έγκριση  για τη δημιουργία των προγραμματισθέντων εκδηλώσεων τους. Απαραίτητη θα είναι και η ενημέρωση για τα αποτέλεσμα των εκδηλώσεων αυτών.
 •  
      ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  έχουν τη δυνατότητα να εκπροσωπούν ένα ή περισσότερα εκ των προαναφερθέντων ΤΜΗΜΑΤΩΝ .
 •     Τα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  συμπαρίστανται στις θεσμοθετημένες εκδηλώσεις του Πνευματικού Κέντρου, όπως και το Κεντρικό Γραφείο θα πρέπει να παρέχει κάθε διευκόλυνση στα ΤΟΠΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  δίνοντας σ’ αυτά κάθε βοήθεια για την επιτυχία της προώθησης των δυνατοτήτων του Πνευματικού Κέντρου.

       
      

 •      το Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της εντολής διορισμού  του Δ/ντού «Τοπικού Γραφείου» ή και  μέλους του, εάν αυτό δεν ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό, τον παρόντα Κανονισμό και τις Αρχές  του Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς «Ο ΦΙΛΩΝ», ως ανωτέρω ανεφέρθη.
 •     Το όλο έργο που προβλέπει ο Εσωτερικό Κανονισμός  θα εκτελεστεί σταδιακά, θα έχει δικαίωμα δε το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο να προβαίνει σε βελτιώσεις, προσθήκες, μεταβολές των όρων λειτουργίας των συσταθέντων ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και άριστη συνεργασία τους με το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΠΕΙΡΑΙΑ.

 

Είσοδος Μελών

mail.google 3
Ιουλ 2542

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

ΦΩΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Φώς στο σκοτάδι, που χαρίζει την ελπίδα, 'Ιριδας χρώματα ξεχύνονται εμπρός σου, Λάμψεις ουράνιες που τρέφουν την πατρίδα, Ωραίου και Αληθινού Ναός όπου Νούς σε προσκύνημα κερί ανάβει Aγάπης, Κάλλους, Πνεύματος. Σε αντάρας πέλαγα, σύ, ω!… Περισσότερα
Οδυσσέας Ελύτης
Μαρ 2326

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

OΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ Νεανικά χρόνια Ο Οδυσσέας Ελύτης γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1911 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήταν το τελευταίο από τα έξι παιδιά του Παναγιώτη Αλεπουδέλλη και της Μαρίας Βρανά. Ο πατέρας του καταγόταν από τον συνοικισμό Καλαμιάρης της… Περισσότερα
Κωστής Παλαμάς
Μαρ 2011

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας, διηγηματογράφος και θεατρικός συγγραφέας, από τις σπουδαιότερες πνευματικές φυσιογνωμίες του νέου Ελληνισμού. Αποτέλεσε κεντρική μορφή της λογοτεχνικής «γενιάς του 1880» και της αποκαλούμενης «Νέας… Περισσότερα