ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ 3ο ΛΥΚΑΙΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

ΜΗΚΡΑΣΙΑΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ
ΦΩΤΟ & ΛΟΓΟΣ

 98eks.jpg

 " ... Τόσα φάρμακα, τόση συμφορά κι εμένα ο νους να γυρίσει θέλει στα παλιά! Νά 'ταν, λέει, ψέμα όλα όσα περάσαμε, και να γυρίζαμε τώρα δα στη γη μας, στους μοαξέδες μας, στα δάση μας με τις καρδερίνες, τις κάργες και τα πετροκότσυφα, στα περιβολάκια μας με τις ματζουράνες και τις ανθισμένες κερασιές, στα πανηγύρια μας με τις όμορφες..."                                                                                                  ΜΑΤΩΜΕΤΑ ΧΩΜΑΤΑ - Διδώ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

98.3.jpg
 
98.4.jpg
 
 
98.8.jpg98.5.jpg
 
98.6.jpg
 
98.7.jpg
 
98.9.jpg
 
98.10.jpg98.12.jpg
 
98.13.jpg