ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΦΙΛΩΝΑ 2014: ΚΙΘΑΡΑ Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ:

 

* ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
M
.CARCASSI: Σπουδή Νο. 23
L
.BROUWER: Etudex
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΑΜΠΑΣ:
DanceGgrecque (Sousta)


* ΤΑΛΙΟΥΓΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Etude XIV (Matteo Carcassi)
Etude X (Leo Brouwer)
Vals (Jose Ferrer)
N
υχτερινό (Ευάγγελος Μπουντούνης)


* ΧΑΡΚΙΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΡΩΜΑΝΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1. Η 3η σπουδή του Μ.
Carcassi, έργο 60
2. Η 6η σπουδή του
L. Brouwer
3.΄Εργο συνθέτη του 20ου αιώνα,
UNDIADENOVIEMBRE του L. BROUWER

* ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η Σπουδή του Leo Browner
14
ηΣπουδήτου Matteo Carcassi
Maria Luisa
του Julio Sagreras
Sons de Carrilhoes
του J. Pernambuco

 

 

* ΔΡΟΥΓΚΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΙΑ